OBS: Du er nu offline

Заробітна плата та робочий час на будівництві

У Данії працівники на робочому місці мають ряд прав, які узгоджуються в колективних договорах для кожної групи професій. Якщо Ви працюєте в компанії, на яку поширюється колективний договір, Ви маєте ті самі права, що й Ваші данські колеги.

Коротко про колективні договори

У Данії всі правила, які діють на ринку праці, визначаються не урядом, а сторонами ринку праці. Правила встановлені в колективному договорі являють собою колективну домовленість між Вашою профспілкою та організацією роботодавців / Вашою компанією.

У Данії немає мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Тому завжди варто перевірити підприємство, на якому Ви працюєте, і чи є у Вашого працедавця колективний договір. Це можна зробити, звернувшись до місцевої профспілки.’

Детальніше читайте тут: https://tema.3f.dk/uk/bjmfimmigrant/new-in-denmark/the-collective-agreement-in-denmark

Трудовий договір

Коли Ви працюєте в Данії, з Вами повинні укласти на робочому місці трудовий договір, в якому зазначено:

  • Імя
  • Адреса
  • Умови оплати праці: погодинна або акордна
  • Ідентифікаційний номер
  • Номер телефону
  • Реєстраційний номер підприємства
  • День початку трудових відносин
  • Інформація про колективний договір

Трудовий договір повинен бути підписаний у двох примірниках Вами і Вашим працедавцем.

Мінімальна заробітна плата

Заробітна плата узгоджується між Вами та Вашим працедавцем на основі колективного договору. Мінімальна заробітна плата залежить від Вашої професійної групи. Пам’ятайте, що мінімальна зарплата – це лише вихідна точка для переговорів. У нижчеподаній таблиці Ви знайдете деякі тарифні ставки, які діють із березня 2022 року по лютий 2023 року. А також середню тарифну ставку, яка відображає мінімальну заробітну плату + результат колективного договору на підприємстві.

 Професійна група
 Валова погодинна ставка для мінімальної зарплати від березня 2022
 Середня валова погодинна ставка за 4 квартал 2020*
 Бетоняр / арматурник
 133,65 kr. / 17,96 €
 196,82 kr. / 26,44 €

Оператори 

будівельних машин

 133,65 kr. / 17,96 €
 185,99 kr. / 24,99 €
 Робітник, який ізолює приміщення
 148,86 kr. / 20,01 €
 201,02 kr. / 27,01 €
 Муляр
 156,50 kr. / 21,04 €  205,38 kr. / 27,59 €
 Тесляр
 133,40 kr. / 17,93 €
 200,74 kr. / 26,97 €
 Малар
 133,35 kr. / 17,92 €
 182,09 kr. / 24,46 €
 Електрик
 138,70 kr. / 18,64 €
 211,54 kr. / 28,42 €
 Сантехнік
 137,10 kr. / 18,43 €
 216,11 kr. / 29,11 €
 Roofing
 142,70 kr / 19,15 €
 We do not know

Джерело: Статистика зарплат, Організація працедавців Данії

Відомість нарахування заробітної плати

Кожен працівник, який працює на підприємстві, на яке поширюється колективний договір, повинен обов’язково отримати відомість нарахування зарплати у день виплати зарплати. Найважливіша інформація, яка повинна бути у відомості нарахування зарплати, — це годинна тарифна ставка, кількість відпрацьованих годин, оплата понаднормових годин, лікарняні, відпустка, пенсійні виплати та заощадження на випадок святкових днів. Якщо є щось зазначено про аванс, перевірте, чи сума відповідає тій сумі, яку Вам виплатили.

Робочий час

Робочий час, зазвичай, становить 37 годин на тиждень, і триває у проміжку між 6.00 і 18.00 годинами із понеділка по п’ятницю. Інші робочі години повинні бути узгоджені у письмовій формі між працівником і працедавцем. Не забудьте нотувати, скільки і де Ви працюєте. Запишіть це в календар або збережіть копію тижневих записів про відпрацьовані години, яку Ви подаєте своєму працедавцю згодом.

Понаднормова робота та робота у вихідні дні

Якщо Ви працюєте більше ніж 37 годин на тиждень або у вихідні дні, Ви, зазвичай, маєте право на додаткову оплату. Ви, як правило, отримуєте +50% оплати за перші три години понаднормової роботи і +100% за решту. Пам’ятайте, що Ви повинні отримати зарплату за ВСІ відпрацьовані години. Якщо є угоди, згідно з якими робочий час становить більше, ніж 37 годин на тиждень, зверніться в профспілку для того, щоб їх перевірили.

Пенсія

Якщо Ваш працедавець є членом організації працедавців, або на нього розповсюджується дія договіру про приєднання до оргазізації, на Вас поширюється пенсійна схема, згідно з якою працедавець повинен платити пенсійні внески. Внески, як правило, становлять 12% від загальної місячної зарплати, з них 4% платите Ви самі. Решту сплачує працедавець.

Багато пенсійних фондів пропонують систему охорони здоров’я. Це означає, що Ви можете отримати доступ до безкоштовного лікування, наприклад, масаж або фізіотерапія. Існує також ряд страховок, передбачених Вашою песійною схемою, наприклад на випадок смерті або тяжкої хвороби.

Запитайте свою профспілку про те, які правила існують для Вашо фірми.

Відпустка

Відповідно до данського законодавства, Ви маєте право на 25 днів відпустки на рік з відпускними, розмір якої становить 12,5% від Вашої заробітної плати. Ви заробляєте 2,08 дня за місяць, а відпустку можна проводити із 1 вересня по 31 грудня наступного року.

Крім того, колективні договори дають Вам право на ще один додатковий тиждень відпустки (так званий 6-й тиждень).

Ви маєте право на 15 днів (3 тижні) безперервної відпустки в період із 1 травня по 30 вересня.