OBS: Du er nu offline

Pracuj na akord i zarabiaj więcej

W Danii pracownicy i pracodawcy często zawierają tak zwaną umowę akordową, a pracownicy, którzy pracują na akord, zwykle zarabiają znacznie więcej niż ich koledzy, którym płaci się za godzinę.

Umowa akordowa to umowa między pracownikami a ich pracodawcą dotycząca tego, ile pieniędzy pracownicy otrzymają za każdym razem, gdy skompletują produkt. Wynagrodzenie akordowe jest zatem obliczane na podstawie wymiernych wyników, na przykład liczby m2 wylewki betonowej. Wyobraźmy sobie, że czterech pracowników zostaje zatrudnionych do wylewania dużej betonowej podłogi i dostają 10 DKK za m2 wylewki. Czterech pracowników wylewa 400 m2 w ciągu jednego dnia roboczego, dzięki czemu każdy pracownik zarabia tego dnia 1000 DKK brutto.

Akord jest popularny wśród wielu duńskich pracowników budowlanych, ponieważ zapewnia pracownikowi wynagrodzenie za wykonanie dodatkowego dobrego nakładu pracy. Ale akord jest również popularnym systemem płacowym w wielu duńskich firmach, ponieważ firma ma pewność otrzymania gotowego produktu w uzgodnionej cenie. Ułatwia to firmie kalkulację ceny dla klienta.

Jak obliczane są ceny w umowie akordowej?

Związki zawodowe i organizacje pracodawców wynegocjowały ceny za prawie wszystkie prace wykonywane na budowie i stanowią one minimalną cenę za daną pracę wykonaną na akord. Oznacza to, że możesz uzgodnić ceny wyższe, ale nie niższe niż cenniki związkowe. Ceny akordowe rosną z każdym odnowieniem układu zbiorowego, podobnie jak wzrasta płaca minimalna. Jeśli istnieje rodzaj pracy, za który nie została jeszcze ustalona cena, wówczas organizacje mogą się spotkać i uzgodnić cenę.

Związki zawodowe zatrudniły rzeczoznawców, którzy pomagają związkowcom w zawieraniu umów akordowych, obliczaniu wynagrodzenia i sprawdzaniu, czy oferta firmy nie jest zbyt niska w stosunku do uzgodnionych cen. Rzeczoznawcy związku zawodowego w Kopenhadze byli zaangażowani w akordy w 2021 r., które dotyczyły około 2914 kolegów i zostały oszacowane w sumie na około 275 milionów DKK. 

Możesz odwiedzić stronę rzeczoznawców związku w języku duńskim i zobaczyć ceny tutaj: http://opmålerforeningen.dk

Jak wygląda umowa akordowa?

  • Umowa akordowa naturalnie opisuje pracę do wykonania i cenę za pracę, ale umowa musi również opisywać okoliczności, w których praca ma być wykonana.
  • Jeśli weźmiemy za przykład wylewki betonową, ważne jest, aby wszystkie części składowe wylewki były znane i uwzględnione w umowie. Może to być na przykład:
  • Ile przejść rur należy umieścić w podłodze?
  • Ile m3 betonu należy zużyć na wylewkę i jakim rodzajem betonu należy wylewać posadzkę?
  • Ile kilogramów żelaznych prętów należy ułożyć w podłodze?
  • Jak powinna wyglądać powierzchnia wylewki?
  • Czy należy zbudować szalunek?

Następnie należy opisać okoliczności pracy, aby uzgodnić, kto jest za co odpowiedzialny. Może to być na przykład:

Firma zapewnia, że ​​materiały są dostarczane na czas i nie dalej niż 20 metrów od miejsca pracy.

Firma zapewnia wszystko, co potrzebne do wykonania prac, tj. rysunki robocze, dźwigi, rusztowania, narzędzia, prąd, wodę itp.

Firma zapewnia również, że pracownicy mogą dostać się do pracy i nie są przez cały czas wstrzymywani, na przykład z powodu nieukończonego wykopu w podłodze.

Wreszcie, umowa musi zostać podpisana przez obie strony, najlepiej przed faktycznym rozpoczęciem prac.

Warunkiem koniecznym dla akordów jest, aby firma dotrzymywała swojej części umowy. Jeśli tak nie jest, pracownicy muszą być dodatkowo wynagradzani na podstawie tak zwanych notatek akordowych. To całkiem normalne, że bardzo duża część zarobków w akordzie pochodzi z tych notatek.

Ile normalnie zarabia się na akord?

Z reguły nie można powiedzieć konkretnie ile zarobi się pracując na akord. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, możesz zarobić dużo pieniędzy, jeśli pójdzie źle, możesz zarobić bardzo mało, może wcale, jeśli wszystko pójdzie nie tak. Aby uniknąć totalnej katastrofy, możesz ewentualnie uzgodnić górną i dolną granicę tego, ile pracownicy mogą zarobić na projekcie.

Ale większość ludzi, którzy pracują na akord, zarabia znacznie więcej niż ich koledzy wynagradzani godzinowo. Badanie przeprowadzone wśród cieśli w Kopenhadze w okresie od kwietnia do maja 2022 r. wykazało, że cieśle pracujący na godziny zarabiali średnio 218,3 DKK/godz., podczas gdy ich koledzy pracujący na akord zarabiali średnio 308 DKK/godz.

Czy ma się specjalne prawa i obowiązki, kiedy pracuje się na akord?

Po podpisaniu układu zbiorowego z pracodawcą masz prawo do pracy, której dotyczy umowa. Więc nie możesz po prostu zostać zwolniony. W zamian, zobowiązałeś się również do wykonywania pracy, a pracownicy w systemie akordowym nie mogą zatem po prostu znaleźć nowej pracy.

Większość układów zbiorowych pracy daje również pracownikom specjalne prawa do samodzielnego planowania i organizowania pracy według własnego uznania. Wielu duńskich pracowników budowlanych bardzo sobie ceni tę wolność.

Jak zacząć pracować na akord?

Oczywiście najlepiej, jeśli pracodawca jest również zainteresowany korzystaniem z systemu akordowego, ale zgodnie z większością układów zbiorowych w budownictwie pracownicy mogą domagać się pracy na akord. Jeśli wykonujesz prace murarskie od podstaw, w rzeczywistości musisz pracować na akord.

W zasadzie każdą pracę można zlecić na akord, ale im bardziej skomplikowana i zróżnicowana jest praca, tym trudniej jest obliczyć wydajność. Mogą to być na przykład prace remontowe w starym domu, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, co należy naprawić przed rozpoczęciem prac. W takich przypadkach najlepiej nie pracować na akord.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą na akord lub chcesz dowiedzieć się więcej o akordzie, skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym. https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/about-the-union