OBS: Du er nu offline

Czym jest SH?

SH jest dodatkiem do wynagrodzenia, które pracodawcy, którzy podpisali układ zbiorowy, muszą płacić swoim pracownikom.

SH to skrót oznaczający dni świąteczne (w języku duńskim SøgneHelligdagsbetaling), a płatność za nie musi być zwykle dokonywana w dni ustawowo wolne od pracy wypadające w dni powszednie. Może to być na przykład związane z Wielkanocą, gdzie każdego roku są 3 dni ustawowo wolne od pracy z rzędu, a mianowicie Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny.

Kto jest uprawniony do wypłaty SH?

Wypłata SH nie jest przewidziana przez prawo, ale jest częścią większości porozumień związkowych Głównej Organizacji Związkowej FH. 3F jest związkiem zawodowym FH. Około 70% wszystkich pracodawców w Danii podpisało układ zbiorowy z 3F lub innym związkiem zawodowym FH.

Przeczytaj więcej o układach zbiorowych tutaj: https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/wages-and-working-hours/the-collective-agreement-in-denmark

Powinieneś wiedzieć, pod który układ zbiorowy podlega Twoja umowa, ale, jeśli chcesz być pewny, skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym.

Jak wyliczane jest SH?

SH jest dodatkiem, które jest wyliczane jako procent do Twojej wypłaty. Powinieneś widzieć swoje saldo SH na Twoim odcinku wypłaty. Czasami SH jest wyszczególnione jako konto uznaniowe (Fritvalgskonto).

W większości układów zbiorowych 3F SH wynosi obecnie 12,9% pensji brutto.

Kiedy SH powinno być wypłacane?

Zazwyczaj pracownik otrzymuje wynagrodzenie SH w okresie świąt państwowych. W momencie, gdy wynagrodzenie jest należne, wypłacana jest zaliczkowa wypłata SH za wszelkie dni wolne od pracy, które przypadły na dzień powszedni w danym okresie. W większości układów zbiorowych 3F wypłata zaliczkowa wynosi obecnie za jeden dzień 1300 DKK. Pracodawca musi oczywiście potrącać i rozliczać podatek od wypłaty SH.

SH na koniec roku

Nawet jeśli otrzymujesz płatność zaliczkową SH na bieżąco, może się okazać, że saldo nie jest równe 0. W takich przypadkach pieniądze muszą zostać wypłacone wraz z ostatnią wypłatą wynagrodzenia w roku.

SH po zakończeniu zatrudnienia

Jeśli przestaniesz pracować w firmie, Twoje oszczędności SH muszą zostać Ci wypłacone przy następnej wypłacie wynagrodzenia.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym O BJMF: https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/about-the-union