OBS: Du er nu offline

Układ zbiorowy w Danii

W przeciwieństwie do większości krajów UE, w Danii nie ma przepisów dotyczących płacy minimalnej, godzin pracy itd. W Danii kwestie te regulują układy zbiorowe.

Układy zbiorowe to porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców lub poszczególnymi firmami. Umowy te często zajmują więcej niż 100 stron i zawierają zasady, jak powinna wyglądać Twoja umowa, godziny pracy, wynagrodzenie za nadgodziny, płaca minimalna za godzinę, emerytura, odzież robocza, wynagrodzenie w czasie choroby, wynagrodzenie podczas urlopu ojcowskiego, wynagrodzenie akordowe, współpraca pracodawców i pracowników, warunki dla studentów i wiele więcej.

Układ zbiorowy obejmuje każdego kto pracuje w firmie

Układy zbiorowe są własnością związków, a tym samym członków związku, ale układ zbiorowy obejmuje każdego, kto pracuje w firmie, która zawarła układ, niezależnie od tego, czy jest członkiem związku, czy nie. Około 80% wszystkich pracowników w Danii objętych jest układem zbiorowym.

Związek zawodowy będzie walczył o układ zbiorowy

Jeżeli firma nie chce podpisać układu zbiorowego ze związkiem zawodowym, to może on wszcząć konflikt z firmą. Członkom związku pracującym w firmie wolno strajkować, a członkowie związku współpracujący z firmą mogą zaprzestać współpracy. Może to oznaczać, że śmieciarz już nie zabiera śmieci lub, że ciężarówka z materiałami nie realizuje dostaw. Na szczęście większość firm podpisuje układy zbiorowe bez problemów i tak około 75% wszystkich firm w Danii podpisało układy zbiorowe.

Dla wszystkich narodowości obowiązują te same zasady

Duńskie układy zbiorowe mają zastosowanie do wszystkich osób pracujących w budownictwie, niezależnie od kraju, z którego pochodzą firmy lub pracownicy, a związek będzie wymagał układu zbiorowego od wszystkich firm, które spotykamy na budowie w Danii. Robimy to, ponieważ układy zbiorowe określają minimalne stawki jakie firmy mogą płacić swoim pracownikom. To gwarantuje, że konkurencja o pracę między firmami nie obniży płac do tego stopnia, aby nie można było się z nich utrzymać w Danii.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja firma ma układ zbiorowy, skontaktuj się ze związkiem zawodowym. Poinformujemy Cię, czy firma podpisała układ zbiorowy, nawet jeśli nie jesteś członkiem.

Związek będzie walczył o przestrzeganie układu zbiorowego

Gdy układ zbiorowy zostanie podpisany, w związku zawodowym zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby układ był również przestrzegany. Związek zawodowy ma jednak trudności z zapewnieniem tego bez aktywnych członków i dlatego dla naszych warunków pracy kluczowe jest, aby wszyscy przystąpili do związku i przyłączyli się do walki o lepsze warunki pracy.

O związku zawodowym można przeczytać tutaj: O związku (3f.dk)

Możesz przeczytać więcej o tym, co zrobić, jeśli uważasz, że Twój układ zbiorowy został złamany tutaj: https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/wages-and-working-hours/has-the-collective-agreement-being-broken

Istnieje wiele różnych układów zbiorowych

Duńskie układy zbiorowe mają zastosowanie do wszystkich osób pracujących w budownictwie. Jednak dla każdego oddziału istnieje wiele różnych układów zbiorowych. Inny dla murarzy, stolarzy, dekarzy, izolatorów, betoniarzy itd. Wybór właściwego może być trudny i wprowadzać w zakłopotanie, zwłaszcza gdy pracujesz na przykład jako stolarz i malarz. Związek zawodowy oczywiście pomoże swoim członkom dowiedzieć się, jakim układem zbiorowym są objęci i nauczy ich jak poprawnie interpretować treść układu zbiorowego.

Z układami zbiorowymi, które zostały przetłumaczone na język polski, można zapoznać się tutaj: Układy zbiorowe (3f.dk)

Układy zbiorowe są renegocjowane co trzeci lub co czwarty rok

Układy zbiorowe są renegocjowane co trzeci lub co czwarty rok. Jeśli związkom zawodowym i organizacjom pracodawców nie uda się dojść do porozumienia, dojdzie do konfliktu, w którym strajkować będą setki tysięcy pracowników. To ostatnie wydarzyło się w 1998 roku i dostaliśmy 5 dodatkowych dni urlopu (dni FF), oprócz pięciu tygodni regularnych wakacji. O prawie do strajku przeczytasz tutaj: https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/wages-and-working-hours/the-collective-agreement-in-denmark/are-you-allowed-to-strike

Układy zbiorowe liczą ponad 100 lat

Ten system regulowania płac i warunków pracy w Danii poprzez układy zbiorowe ma ponad 100 lat i jest starszy niż ogólne prawo do głosowania i demokracja w Danii. Więcej o naszej historii przeczytasz tutaj: Krótka historia ruchu pracowniczego w Danii (3f.dk)