OBS: Du er nu offline

Płace i godziny pracy w budownictwie

Pracownicy na duńskim rynku pracy mają szereg praw, które są określone w układach zbiorowych dla każdej branży. Jeżeli pracujesz w firmie, która ma układ zbiorowy, to masz takie same prawa jak Twoi duńscy koledzy z pracy.

W skrócie o układach zbiorowych

W Danii to nie rząd, ale partnerzy rynku pracy, czyli pracownicy oraz pracodawcy określają przepisy regulujące rynek pracy. Przepisy są opisane w układzie zbiorowym, który jest zbiorową umową zawartą miedzy Twoim związkiem zawodowym oraz organizacją Twojego pracodawcy/Twoją firmą.

W Danii nie ma ustawy o minimalnej płacy krajowej. Dlatego należy zawsze upewnić się, w jakiej firmie jesteś zatrudniony i czy Twój pracodawca ma układ zbiorowy.

Przeczytaj więcej tutaj: https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/wages-and-working-hours/the-collective-agreement-in-denmark

Umowa o pracę

Podczas pracy na duńskim rynku pracy, musisz mieć umowę o pracę, która musi zawierać:

  • Imię oraz nazwisko 
  • Adres 
  • Numery telefonów
  • Numery CPR/CVR 
  • Data rozpoczęcia pracy 
  • Forma wynagrodzenia – stawka godzinowa lub stawka akordowa 
  • Informacje o układach zbiorowych

Umowa o pracę musi być podpisana w dwóch egzemplarzach przez Ciebie i Twojego pracodawcę.

Płaca minimalna

Twoje wynagrodzenie jest uzgadnianie pomiędzy Tobą i Twoim pracodawcą na podstawie układu zbiorowego. Minimalna stawka wynagrodzenia zależy od Twojej branży. Pamiętaj, że płaca minimalna to wyłącznie podstawa do negocjacji. 

Przeczytaj więcej tutaj: https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/wages-and-working-hours/minimum-wage-in-construction

Odcinki wypłat

Każdy pracownik, który pracuje w firmie, gdzie obowiązuje układ zbiorowy, musi otrzymać odcinek wypłaty przy każdym wynagrodzeniu. Najważniejsze informacje, które musi zawierać odcinek wypłaty, są następujące: stawka godzinowa, ilość godzin pracy, nadgodziny, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie urlopowe, składki emerytalne oraz odszkodowanie w związku z utratą zysków z tytułu dnia ustawowo wolnego od pracy (SH). Jeżeli odcinek wypłaty zawiera informacje o zaliczkach, należy sprawdzić, czy jest ona taka sama jak kwota faktycznie wypłacona w gotówce.

Godziny pracy

Godziny pracy na ogół wynoszą 37 godzin tygodniowo i muszą mieścić się w godzinach od 06.00 do godziny 18.00 od poniedziałku do piątku. Inne godziny pracy muszą być uzgadniane na piśmie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Dobrze pamiętać o codziennym zapisywaniu przepracowanych godzin. Należy zapisywać je w kalendarzu lub zrobić kopię listy z tygodnia pracy, którą oddajesz dla pracodawcy.

Nadgodziny oraz praca w weekendy

Jeśli pracujesz więcej niż 37 godzin tygodniowo lub w weekendy, zazwyczaj należy Ci się dodatkowe wynagrodzenie. Płaca za trzy pierwsze nadgodziny zazwyczaj wynosi +50% a +100% za resztę nadgodzin. Pamiętaj, że należy Ci się wynagrodzenie za WSZYSTKIE Twoje wypracowane godziny. Jeżeli obejmują Cię umowy o czasie pracy większym niż 37 godzin tygodniowo, polecamy, żeby związek zawodowy przejrzał niniejszy dokument.

Emerytura

Jeśli firma, w której pracujesz, jest zrzeszona w organizacji pracodawców lub przystąpiła do układu zbiorowego, oznacza to, że firma jest objęta funduszem emerytalnym, na który Twój pracodawca musi płacić. Składka emerytalna wynosi 12% Twojego całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto, z czego 4% pokrywasz z własnych środków, a resztę pokrywa Twój pracodawca. Wiele funduszy emerytalnych oferuje opiekę zdrowotną. To oznacza, że może Cię obejmują darmowe usługi masażysty, fizjoterapeuty itp. Ponadto także wiele innych ubezpieczeń podlega pod Twój fundusz emerytalny –np. w przypadku śmierci lub choroby krytycznej. Zapytaj się swojego związku zawodowego o reguły dot. Twojej firmy.

Przeczytaj więcej tutaj: ​​https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/documents/pensions

Urlop

Zgodnie z duńskim prawem, masz prawo do 25 dni urlopu w roku urlopowym, przy czym wynagrodzenie za urlop odpowiada 12,5% Twojego wynagrodzenia. Zarabiasz na 2,08 dni urlopowych w miesiącu, a urlop możesz wybrać od 1 września danego roku do 31 grudnia następnego roku. Układy zbiorowe zapewniają również 1 dodatkowy tydzień urlopu (6. tydzień urlopu). W ramach urlopu, w okresie od 1 maja do 30 września masz prawo do 15 dni nieprzerwanego urlopu (3 tygodnie).

Przeczytaj więcej tutaj: https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/new-in-denmark/the-vacation-law

Przeczytaj więcej o wynagrodzeniach i godzinach pracy tutaj:
Working Conditions (workplacedenmark.dk)