OBS: Du er nu offline

Zasiłek i kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia w Danii

W Danii można skorzystać z nieobowiązkowego ubezpieczenia od utraty pracy. W tym celu należy samemu zapisać się do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, która z reguły prowadzona jest przez związki zawodowe.

Pracując w Danii masz możliwość zabezpieczyć się przed utratą pracy
Ile to kosztuje?

Pracując w Danii masz możliwość zabezpieczyć się przed utratą pracy.

Jako pełnowymiarowy członek kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia związku zawodowego 3F płacisz 524 korony miesięczne. Składki na związek zawodowy oraz kasę ubezpieczeń na wypadek bezrobocia można odliczyć od podstawy duńskiego podatku.

Bycie członkiem A-kasse gwarantuje Ci wsparcie finansowe w przypadku bezrobocia. W przypadku pracy w pełnym wymiarze godzin za minimum 140 DKK za godzinę otrzymasz 19.728 DKK (przed opodatkowaniem) przez maksymalnie 24 miesiące.

Więcej na ten sam temat:
https://temacm.3f.dk/pl/3fsprog/unemployment-benefits/unemployment-benefits-and-unemployment-fund-in-denmark

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

W celu uzyskania prawa do zasiłku i pomocy z kasy zapomogowej dla bezrobotnych, ustawa wymaga spełnienia następujących warunków:

 • Bycia członkiem A-kasy przynajmniej przez jeden rok.
 • Wymóg dochodowy w wysokości 254.328 koron. Można wliczyć tylko dochód z okresów członkostwa. Maksymalnie możesz wliczyć 21,194 koron miesięcznie.
 • Wymóg dochodowy może zostać spełniony na podstawie dochodu A- i B, z którego jest opłacana składka na fundusz rynku pracy, w tym także wynagrodzenie lub zysk z własnej działalności gospodarczej.
 • Posiadania dowodu zatrudnienia na warunkach płacy i pracy, ogólnie obowiązujących w Danii.
 • Posiadania dowodu wynagrodzenia odpowiadającego powszechnie obowiązującym warunkom w umowach duńskich.
 • Twój dochód musi być zgłoszona do Rejestru Dochodów w SKAT.

Jeżeli twoje wynagrodzenie jest o wiele niższe, niż wynagrodzenie przewidziane w układach zbiorowych pracy, może to oznaczać, że nie masz szans na nabycie prawa do zasiłku. Skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F celem zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat obowiązujących przepisów. Dzięki temu unikniesz nieporozumień.

Celem nabycia prawa do zasiłku w Danii musisz:

 • Mieć miejsce zamieszkania w Danii.
 • Zarejestrować się w biurze pośrednictwa pracy.
 • Poszukiwać pracy.
 • Być do dyspozycji na rynku pracy na tych samych warunkach, co Duńczycy.

Zachęcamy do kontaktu z 3F celem sprawdzenia, czy Twoje warunki płacy i pracy są zgodne z wymogami określonymi w układach zbiorowych pracy.

Zasiłki dla bezrobotnych w strefie EOG

Możesz wypełnić dokumentację i otrzymać prawo do otrzymywania 3-miesięcznego duńskiego zasiłku dla bezrobotnych (w sumie ok. 58 000 DKK) w Polsce, jeżeli szukasz tam pracy.

W tym okresie musisz zachować członkostwo w A-kasse.

Jeśli nie możesz znaleźć nowej pracy podczas pobytu w Polsce i chcesz nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, musisz wrócić do Danii i zarejestrować się w Jobcenter jako bezrobotny przed upływem trzech miesięcy.

3F-BJMF A-kasse to najlepsza lokalna kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia w Danii. Jako członek otrzymujesz

 • Obsługę osobistą w 66 oddziałach na terenie całego kraju
 • Zasiłki dla bezrobotnych na czas
 • Do 19,728 DKK miesięcznie (przy maksymalnej stawce)
 • Zasiłek dla bezrobotnych do dwóch lat
 • Możliwość przystąpienia do programu wcześniejszej emerytury
 • Pomoc w znalezieniu nowej pracy
 • Kursy poszukiwania pracy/ kursy języka duńskiego i angielskiego
 • Wskazówki dotyczące możliwości edukacyjnych
 • Dostęp do Mój 3F, gdzie możesz wypełnić i złożyć swoją kartę zasiłku dla bezrobotnych oraz inne karty zasiłkowe
 • Pomóż w napisaniu CV i planu pracy
 • Pomoc tłumacza, jeśli jesteś również członkiem związku

Poczta cyfrowa i mit3f.dk

3F i fundusz zasiłków dla bezrobotnych 3F korzystają z poczty cyfrowej. Oznacza to, że pocztę od nas znajdziesz w "Mit arkiv", pod Mit3F.

3F pomoże Ci znaleźć nową pracę

3F może pomóc Ci łatwiej i szybciej znaleźć nową pracę. Rejestrujemy wakaty, które otrzymujemy bezpośrednio od firm, mężów zaufania i urzędów pracy. Dlatego 3F może pomóc Ci w dotarciu do pracy, gdy jesteś bezrobotny, lub w znalezieniu innej pracy. Nasze instrukcje i porady są bezpłatne. Praca w 3F w Internecie jest po duńsku, ale lokalny A-kasse może ci pomóc w tłumaczeniu. 

Doradztwo pracy 3F: https://3f-fagjob.ankiro.dk/content/default.aspx