OBS: Du er nu offline

Emerytura państwowa dla zagranicznych pracowników

Pracownicy, osoby prowadzące działalność na własny rachunek i studenci, którzy są obywatelami kraju UE lub EOG oraz Szwajcarii, mogą mieć prawo do duńskiej emerytury po zaledwie roku zatrudnienia lub zamieszkania w Danii.

Duńska emerytura państwowa może być wypłacana osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, który obecnie wynosi 65,5 roku. Wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany do 67 lat w latach 2019-2022.

Normalnie, aby otrzymać emeryturę, trzeba być obywatelem duńskim zamieszkałym w Danii, ale wymóg obywatelstwa i miejsca zamieszkania jest uchylony dla pracowników, osób pracujących na własny rachunek oraz studentów, którzy są obywatelami UE, EOG lub Szwajcarii. Osoby te mogą otrzymać emeryturę w innym kraju UE lub EOG oraz Szwajcarii na takich samych warunkach jak obywatele duńscy.

Zwykle masz prawo do pełnej emerytury państwowej, jeśli pomiędzy 15 rokiem życia a osiągnięciem wieku emerytalnego masz 40 lat stałego pobytu w duńskim królestwie. Jeśli nie mieszkałeś w Danii, na Wyspach Owczych lub na Grenlandii przez 40 lat, otrzymasz tylko część pełnej duńskiej emerytury, odpowiadającej części 40 lat, które spędziłeś w królestwie.

Przeczytaj więcej tutaj:
https://lifeindenmark.borger.dk/living-in-denmark/pension/pension-in-denmark