OBS: Du er nu offline

Jesteś zatrudniony w Twoim kraju ojczystym, ale pracujesz w Danii?

Jesteś tzw. pracownikiem delegowanym, jeśli pracujesz w Danii, ale jesteś zatrudniony w firmie z innego kraju UE. Jest to całkowicie legalne, ale jest kilka rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę.

Twoje prawa pracownicze

Pomimo tego, że jesteś zatrudniony w swoim kraju ojczystym, będziesz objęty większością praw pracowniczych w Danii, jeśli są one korzystniejsze niż w Twoim kraju. Dotyczy to między innymi bezpieczeństwa i higieny pracy, płacy minimalnej i czasu pracy. Nie dotyczy to rozwiązywania umów i dodatkowych emerytur z rynku pracy.

Skontaktuj się ze związkiem zawodowym, aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw.
https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/about-the-union

Podatek dochodowy

Jeśli pracujesz jako pracownik delegowany w Danii krócej niż sześć miesięcy, zwykle nie musisz płacić tutaj podatku dochodowego. Nie ma jednak ogólnego prawa UE określającego, który kraj może pobierać podatek od dochodu podczas delegowania. 

Przeczytaj więcej tutaj:
https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/new-in-denmark/tax/posted-workers-and-danish-taxes

Ubezpieczenie społeczne

Jeśli jako pracownik delegowany nadal masz podlegać systemowi ubezpieczenia społecznego w swoim kraju, Twój pracodawca musi poprosić o formularz PD A1 od organów ubezpieczenia społecznego w Twoim kraju i odpowiednio poinformować o tym władze kraju przyjmującego.

Jeśli oddelegowanie trwa dłużej niż dwa lata, możesz albo przejść do systemu ubezpieczenia społecznego w kraju, w którym jesteś oddelegowany, albo poprosić pracodawcę o złożenie wniosku o przedłużenie Twojego prawa do ubezpieczenia społecznego, abyś pozostał objęty ubezpieczeniem w swoim kraju.

Duńskie źródło:
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_da.htm

Więcej informacji po polsku:
https://workplacedenmark.dk/pl/regulations-on-posting/
https://workplacedenmark.dk/pl/regulations-on-posting/your-rights-as-a-posted-worker/