OBS: Du er nu offline

Zasiłki chorobowe w Danii

Jak i kiedy możesz otrzymać zasiłek chorobowy jako imigrant pracujący

Układ zbiorowy

Jeżeli Twój pracodawca podpisał układy zbiorowe ze związkami zawodowymi i przepracowałeś u niego co najmniej trzy miesiące, masz prawo do wypłaty wynagrodzenia podczas choroby. Jeśli zostałeś narażony na wypadek przy pracy, masz prawo do wynagrodzenia chorobowego niezależnie od tego, jak długo byłeś zatrudniony w firmie.

Musisz być jednak uprawniony do zasiłku chorobowego zgodnie z obowiązującym prawem.

To zależy od układu zbiorowego, ile i na jak długo masz prawo do wynagrodzenia podczas choroby. Skontaktuj się ze swoim związkiem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Prawo chorobowe

Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez gminę i jest niższy niż wynagrodzenie chorobowe określone w układach zbiorowych.

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli Twój pracodawca nie zawarł układu zbiorowego ze związkiem lub jeśli nie pracowałeś dla swojego pracodawcy dłużej niż trzy miesiące, możesz zamiast tego otrzymać zasiłek chorobowy od państwa. Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez gminę i jest niższy niż wynagrodzenie chorobowe określone w układach zbiorowych.

Co jest ode mnie wymagane, aby otrzymać zasiłek chorobowy w Danii?

Musisz przepracować co najmniej 240 godzin w Danii w ciągu ostatnich 6 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających pierwszy dzień choroby, a przez 5 z tych miesięcy musisz przepracować co najmniej 40 godzin w każdym miesiącu. Chyba że doznałeś urazu przy pracy.

Choroba spowodowana wypadkiem przy pracy

Jeżeli doznałeś wypadku przy pracy, przysługuje Ci zasiłek chorobowy od pierwszego dnia choroby, nawet jeśli nie spełniasz powyższych warunków. Jednak wypłata zasiłku chorobowego ma miejsce tylko wtedy, gdy wypadek przy pracy zostanie uznany przez Ubezpieczenie Rynku Pracy (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Rozpoznanie wypadku przy pracy może zająć bardzo dużo czasu.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacanie zasiłku chorobowego na Twoje konto przez pierwsze 30 dni chorobowych, jeśli byłeś zatrudniony przez pracodawcę przez co najmniej 8 tygodni i przepracowałeś co najmniej 74 godziny w ciągu tych 8 tygodni.

Jeśli nie spełniasz tego wymogu, gmina wpłaci pieniądze na Twoje konto.

W jaki sposób otrzymam zasiłek chorobowy?

Abyś mógł otrzymać zasiłek chorobowy, Twój pracodawca musi dostarczyć informacje o Twojej chorobie drogą elektroniczną (nemrefusion). Otrzymasz cyfrowy list na e-boks, na który musisz odpowiedzieć i przekazać go gminie w ciągu 8 dni od jego otrzymania.

Czy mogę pojechać do Polski, jeśli jestem chory?

Zgodnie z oficjalnymi przepisami obowiązującymi w krajach UE i EOG możesz podróżować do domu, otrzymując wynagrodzenie podczas choroby i zasiłek chorobowy, ale dobrze jest porozmawiać z duńskim lekarzem rodzinnym i gminą przed wyjazdem z kraju.

Gmina, która wypłaca Ci zasiłek chorobowy, ma obowiązek upewnić się, że faktycznie jesteś niezdolny do pracy z powodu choroby, a gmina woli mieć duńskie zaświadczenia lekarskie, więc dobrym pomysłem jest uzyskanie ich przed wyjazdem do domu.

Pamiętaj też, aby sprawdzać swoją skrzynkę elektroniczną co najmniej dwa razy w tygodniu, gdy jesteś w domu!

Twój związek pomoże Ci we wszystkim, ale powinieneś skontaktować się z nami jak tylko zachorujesz.

https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/about-the-union

Co jest ode mnie wymagane, aby otrzymać zasiłek chorobowy w Danii?

Musisz przepracować co najmniej 240 godzin w Danii w ciągu ostatnich 6 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających pierwszy dzień choroby, a przez 5 z tych miesięcy musisz przepracować co najmniej 40 godzin w każdym miesiącu. Chyba że doznałeś urazu przy pracy.

Choroba spowodowana wypadkiem przy pracy

Jeżeli doznałeś wypadku przy pracy, przysługuje Ci zasiłek chorobowy od pierwszego dnia choroby, nawet jeśli nie spełniasz powyższych warunków. Jednak wypłata zasiłku chorobowego ma miejsce tylko wtedy, gdy wypadek przy pracy zostanie uznany przez Ubezpieczenie Rynku Pracy (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Rozpoznanie wypadku przy pracy może zająć bardzo dużo czasu.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacanie zasiłku chorobowego na Twoje konto przez pierwsze 30 dni chorobowych, jeśli byłeś zatrudniony przez pracodawcę przez co najmniej 8 tygodni i przepracowałeś co najmniej 74 godziny w ciągu tych 8 tygodni.

Jeśli nie spełniasz tego wymogu, gmina wpłaci pieniądze na Twoje konto.

W jaki sposób otrzymam zasiłek chorobowy?

Abyś mógł otrzymać zasiłek chorobowy, Twój pracodawca musi dostarczyć informacje o Twojej chorobie drogą elektroniczną (nemrefusion). Otrzymasz cyfrowy list na e-boks, na który musisz odpowiedzieć i przekazać go gminie w ciągu 8 dni od jego otrzymania.

Twój związek pomoże Ci we wszystkim, ale powinieneś skontaktować się z nami jak tylko zachorujesz.