OBS: Du er nu offline

Jedzenie, kąpiel i toaleta w pracy

Masz prawo do dobrych warunków, kiedy idziesz na przerwę, idziesz do toalety lub zmieniasz ubrania w pracy

Według Duńskiego Urzędu ds. Środowiska Pracy pracodawca jest ogólnie zobowiązany do zapewnienia dostępu do niektórych pomieszczeń z następującymi urządzeniami:

 • Jedna toaleta na 15 osób.
 • Strefa jedzenia
 • Czysta woda pitna
 • Jeden zlew do mycia rąk na każde 5 osób.
 • Ciepłe pomieszczenia w zimie.
 • Dwie szafy dla każdej osoby, na odzież roboczą i wypoczynkową.
 • Możliwość suszenia odzieży roboczej.
 • Jeden prysznic na każde 10 osób.
 • Czas przejścia do toalety z miejsca pracy musi wynosić maksymalnie 200 metrów lub pięć minut.

Jeśli pracodawca nie zapewnia ww. warunków, możesz wykonać następujące czynności:

 1. Skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym i dowiedz się więcej o zasadach.
 2. Związek zawodowy pomoże ci poprosić o odpowiednie warunki, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Związek zawodowy pomoże ci napisać do pracodawcy wiadomość e-mail z prośbą o rekompensatę finansową, do której masz prawo w ramach układu zbiorowego, jeśli warunki nie są spełnione.

(Więcej informacji na temat przepisów znajduje się w przepisach Duńskiego Urzędu ds. Środowiska Pracy https://amid.dk/en)