OBS: Du er nu offline

Układy zbiorowe

  • 2 mb
  • pdf

  Uklad zbiorowy pracy 2023 w zakresie prac wykonywanych przez murarzy i pomocników murarskich

  Układ zbiorowy pracy zawarty pomie˛dzy: DI III (DIO III) a Fagligt Fælles Forbund 3F -(zjednoczoną federacją pracowników)  Pobieranie
  • 2 mb
  • pdf

  Układ zbiorowy pracy dla sektora budowlano - ontażowego 2023

  Układ zbiorowy pracy zawarty pomie˛dzy: DI III (DIO III) a Fagligt Fælles Forbund 3F -(zjednoczoną federacją pracowników)  Pobieranie
  • 2 mb
  • pdf

  Układ zbiorowy pracy 2023

  Układ zbiorowy pracy zawarty pomie˛dzy: DI III (DIO III) a Fagligt Fælles Forbund 3F -(zjednoczoną federacją pracowników)  Pobieranie