OBS: Du er nu offline

Kto jest kim

Poniżej znajduje się link do strony w języku duńskim, gdzie znajduje się lista pracowników związku, wraz z opisem ich funkcji.

https://www.3f.dk/bjmf/find-medarbejder

Poniżej publikujemy niezbędny słowniczek:
 • Formand - Przewodniczący/a
 • Opmåler- Pomaga wyliczać akord
 • Ungdomskonsulent - Konsultant/ka do spraw młodzieży
 • Faglig sekretær - Pracownik/czka społeczny/a
 • Receptionist - Recepcjonista/tka
 • Sagsbehandler A-kassen - Pracownik/czka d/s A-Kasse
 • A-kasse medarbejder - Asystent/ka d/s A-Kasse Assistant
 • Faglig medarbejder - Asystent/ka związku zawodowego
 • Bogholder - Księgowy/a
 • Socialrådgiver - Pracownik/czka socjalny/a
 • Sekretær - Sekretarz/rka
 • Servicemedarbejder - Asystent/ka obsługi
 • Gruppeformand - Przewodniczący/a grupy
 • Kasserer - Skarbnik/czka
 • Daglig ledelse - Zarząd
 • Byggegruppen - Grupa budowlana
 • Servicegruppen - Grupa obsługi
 • Journalist - Dziennikarz/rka
 • Kantine og rengøring - Obsługa stołówki i sprzątanie
 • Kommunikation og Daglig ledelse - Menadżer/ka d/s codziennych i komunikacji
 • Socialrådgivning, arbejdsskader og jura - Doradca d/s socjalnych, prawnych i wypadków w miejscu pracy
 • A-kasse leder - Menadżer d/s A-kasse