OBS: Du er nu offline

Zarząd

W czasie dzielącym zgromadzenia ogólne, to zarząd sprawuje najwyższą władzę w związku. Poniżej znajduje się link do strony informującej o tym kto sprawuje daną funkcję w zarządzie. https://www.3f.dk/bjmf/om-bjmf#bestyrelsen-i-bjmf

W tabelce znajduje się słownik terminów, umożliwiający zrozumienie tej strony.

bestyrelse
 zarząd
ordinær generalforsamling
 roczne zgromadzenie ogólne
daglig ledelse
 menedżment
bestyrelsesmedlemmer
 członkowie/inie zarządu
byggegruppe
 grupa budowlana
suppleanter
 deputowani/ne
servicegruppen
 grupa obsługi
formand
 przewodniczący/a
murer
 murarz/rka
tømrer
 cieśla
beton & struktør
 pracownik/czka budowlany/a
a-kasseleder
 przedstawiciel/ka d/s A-Kasse
kasserer
 skarbnik/czka
glarmester
 szklarz/rka
murerarbejdsmand
 murarz/rka
isolering
 specjalista/tka ds. izolacji
gartner
 ogrodnik/czka