OBS: Du er nu offline

Kluby w BJMF

Ważną częścią BJMF są istniejące tam kluby.

Każda osoba jest przyporządkowana do klubu zgodnego z jej profesją. Murarze mają swój klub, ogrodnicy swój itd. Praktykanci wszystkich profesji są zrzeszeni w Młodzieżowym Klubie BJMF. Ponadto, wiele osób jest jednocześnie zorganizowanych w klubach odpowiednich dla swoich firm. 

W BJMF istnieją także kluby narodowe/językowe, np. Polski Klub. Te kluby organizowane są w różnych językach i są skierowane do pracowników migrantów.

Kluby ustalają składkę na swoją działalność i to członkowie klubów decydują na co przeznaczone zostaną zebrane pieniądze. Oczywiście wydatek musi być związany z działalnością związkową. Kluby mogą np za zebrane składki zorganizować doradztwo podatkowe, porady dotyczące najmu mieszkań i inne.

Kluby są również ważną częścią demokracji związkowej. Właśnie poprzez kluby, trafia na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego większość propozycji do obradowania, a członkowie wyrażają przez nie swoje postulaty i sugestie skierowane do pracowników i kierownictwa związku.

To właśnie w klubach, wraz z kolegami wspólnie walczycie o lepsze warunki pracy. To tam razem decydujecie o co będziecie się starać. Tam powstają między wami więzi koleżeńskie i solidarnościowe. I dlatego to tak ważne, aby być aktywnym członkiem klubu, spotykać się tam z kolegami i mieć wpływ na bieżące wydarzenia.

Jeśli Twoja firma lub grupa językowa nie ma jeszcze swojego klubu, możesz pomóc go stworzyć. Skontaktuj się ze związkiem i umów na spotkanie w tej sprawie.

Kluby dla pracowników migrantów:

Polski Klub Budowlany PKB w Danii

Grupy BJMF Immigrant na Facebooku

Pozostałe kluby BJMF - tu znajdziesz ich listę