OBS: Du er nu offline

Ase, Krifa i Det Faglige Hus to nie prawdziwe związki

Gdy Det Faglige Hus, Ase i Kristelig Fagbevægelse (Krifa) twierdzą w reklamach, że ich związki są równie dobre jak 3F i inne związki zrzeszone w LO, to zwyczajnie fałszywy marketing. Oto dlaczego:

  1. Pracownicy Det faglige Hus, Ase i Kristelig Fagbevægelse to specjaliści od marketingu i prawnicy. Pracownicy 3F to dawni robotnicy, którzy sami budowali domy, prowadzili ciężarówki, wywozili śmieci; ludzie, którzy rozumieją nas i nasze potrzeby. 
  2. Członkowie Krifa, Ase i Det Faglige Hus nie maja prawa do strajku w celu poprawy warunków pracy. W 3F walczymy o wyższe płace i lepsze warunki pracy, jeśli pracodawcy nie godzą się na poprawę warunków pracy, członkowie 3F mają prawo do strajku i blokady pracy firmy. 
  3. Krifa, Ase i Det Faglige Hus nie mają podpisanego prawie żadnego układu zbiorowego z firmami. 3F i inne związki LO mają układy zbiorowe z około 70% firm w Danii.
  4. W Krifa, Ase i Det Faglige Hus nie masz wpływu na kształt układu zbiorowego z przedsiębiorcą. W 3F masz wpływ na tworzenie układu zbiorowego, poprzez demokratyczne procedury wewnątrz związku, masz prawo do głosu za lub przeciw, za każdym razem gdy układ zostaje renegocjowany.
  5. Członkowie Krifa, Ase i Det Faglige Hus często czerpią korzyści z układów zbiorowych wywalczonych przez 3F i inne związki zrzeszone w LO, ponieważ postanowienia tych układów dotyczą wszystkich pracowników. Jednak to właśnie składki zrzeszonych w 3F lub innym związku z LO przyczyniają się do ustalenia tych lepszych warunków pracy. 
  6. Podczas gdy Det Faglige Hus, Ase i Krifa jedynie wnoszą sprawy do Sądu Pracy, to 3F i inne związki z LO utrzymują ten system sądowy i ustanawiają sędziów.
  7. Det Faglige Hus, Ase i Krifa twierdzą, że są apolityczni i nie angażują się w sprawy społeczne. 3F i inne związki z LO walczą o poprawę systemu edukacji, o wsparcie dla bezrobotnych, o bardziej sprawiedliwe i równe społeczeństwo. 
  8. Det Faglige Hus, Ase i Krifa nie odwiedzają placów budowy, żeby dowiedzieć się z czym borykają się pracownicy i by rozwiązać te problemy. Skupiają się jedynie na składkach członkowskich. 3F odwiedza place budowy i stara się wyłonić pracodawców, którzy oszukują pracowników. Poświęcają szczególną uwagę na prawa pracowników migrantów. 3F odpowiada za cały rynek pracy w Danii.
  9. Det Faglige Hus, Ase i Krifa mają niskie składki, bo nie walczą o swoich członków, o lepsze warunki na rynku pracy ani o społeczeństwo, z którego moglibyśmy być dumni. 3F zawsze walczy o swoich członków i ta jakość kosztuje więcej, dlatego członkowie 3F decydują się płacić wyższe składki.