OBS: Du er nu offline

Dlaczego wybrać 3F-BJMF ?

W Danii o poprawę warunków pracy walczymy wspólnie, dlatego potrzebny jest Twój udział. Dołącz do związku i solidarności pracowniczej - to nadal ważne.

Duńskie płace nie zawsze były tak wysokie, a place tak bezpieczne jak dziś. Wywalczyły to silne, bo solidarne, związki zawodowe. 3F BJMF kontynuuje ponad 100 letnią tradycję walki o prawa pracownicze, walka trwa.

3F to najsilniejszy związek zawodowy w Danii, który ma więcej podpisanych porozumień zbiorowych niż jakikolwiek inny związek. Niemal każdego roku, 3F wygrywa dla swoich członków odszkodowania na sumę około 2 bilionów DKK.

Jako członek masz prawo do:

 • Pomocy w zabezpieczeniu dobrej płacy i warunków pracy
 • Doradztwa w sprawach związanych z życiem w Danii 
 • Pomocy w tłumaczeniu stron internetowych i korespondencji rządowej i komunalnej
 • Pomocy w rozwiązywaniu problemów w miejscu pracy
 • Pomocy w otrzymaniu rekompensaty za wypadek w pracy
 • Wsparcia w doszkalaniu się, także w sposób indywidualny 
 • Grupowego ubezpieczenia na życie i indywidualnego ubezpieczenia od wypadku
 • Oferty członkowskie PlusCard https://tema.3f.dk/bjmfimmigrant/about-the-union/pluskort
 • Pomocy w zabezpieczeniu pensji i wynagrodzenia urlopowego na wypadek bankructwa Twojej firmy

Poza pomocą indywidualną, 3F prowadzi szeroką gamę akcji w społeczeństwie duńskim: 

 • Walczy o zabezpieczenie dobrych płac i warunków pracy dla wszystkich 
 • 3F negocjuje i tworzy układy zbiorowe
 • 3F bierze aktywny udział w rozwoju edukacji
 • 3F walczy o dobre środowisko pracy i bezpieczne miejsca pracy 
 • 3F walczy o silne społeczeństwo dobrobytu
 • 3F wpływa na polityków i zapewnia aby głos pracowników był usłyszany 
 • Członkostwo kosztuje 600 kr miesięcznie, ale po odliczeniu podatku wynosi około 400 kr.

Więcej o 3F: https://temacm.3f.dk/pl/3fsprog

Ase, Krifa i Det Faglige Hus are to nie prawdziwe związki
https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/about-the-union/ase-krifa-and-det-faglige-hus-are-not-real-unions

Wniosek członkowski: https://www2.3f.dk/optagelse/pl/p0045