OBS: Du er nu offline

Om Grønne Job

3F har gennem mange år haft fokus på mulighederne for beskæftigelse inden for vedvarende energi, energiteknologier og miljøforbedringer.

Siden begyndelsen af 1980'erne har vi haft en stor interesse for at pege på mulighederne for at skabe beskæftigelse m.m. indenfor miljø, energi og klimaområderne. 

Du kan på denne hjemmeside se, hvad 3F foreslår, der skal igangsættes, for at Danmark kan være på forkant med udviklingen inden for vedvarende energi og nye energiteknologier og derved kan skabe og fastholde jobbene i Danmark.Ligesom du kan finde et kort over hvor langt kommunerne er med initiativer på klimaområdet.

På hjemmesiden kan du også finde forslag til hvordan virksomhederne med fordel kan inddrage medarbejder i forbindelse med energitiltag og dermed medvirke til at nedsætte virksomhedernes energiomkostninger.

Grønne job

En øget indsats for miljø og klima vil skabe nye job og være med til at afbøde den økonomiske krise. Vi skal sikre at så få som muligt rammes af ledighed, med de økonomiske og sociale omkostninger det har for de ramte familier og samfundet som sådan. 

En omstilling til et miljømæssigt mere bæredygtigt samfund kræver uddannelse, investeringer, renovering, byggeri og anlæg, kort sagt arbejdskraft. Vi vil med denne hjemmeside vise nogle af de tiltag vi som fagbevægelse har igangsat for at vise hvor der kan skabes job. 

Det er vores håb at indholdet vil inspirere og vise de mange muligheder for at bekæmpe både den økonomiske og den klima- og energimæssige krise. For vi har alle et ansvar. Både borgere, medarbejdere, virksomheder, organisationer, kommuner, regioner og Folketing. Fremtiden kommer af sig selv – Det gør et bæredygtigt samfund ikke.