OBS: Du er nu offline

Pensionsselskaber investerer i grøn energi

De samlede investeringer i vindmøller, solceller og biobrændsel er mere end fordoblet fra 2014 til 2017
Pensionsselskaber investerer i groen energi

I en artikel bragt i Politiken den 25. juli 2018 fortælles om pensionsselskabernes stigende interesse for at investere i grønne og miljørigtige energikilder.

”Da vi foretog de første investeringer på det her område i 2010, var det nyt og eksotisk. I dag er alle pensionsselskaber aktive på dette område”, udtaler Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark, til Politiken.

PensionDanmark har investeret massivt i danske og udenlandske vindmøller, biomassefyrede kraftværker og solenergi.

Læs hele artiklen fra Politiken på følgende link https://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/art6638808/Nu-bliver-dine-pensionspenge-omsat-i-vindm%C3%B8ller-solceller-og-gr%C3%B8n-energi