OBS: Du er nu offline

Nye grønne udviklingsmuligheder for dansk landbrug

Støtte til raffinaderier kan skabe mange job i landdistrikterne.
Groent miljoe

Peter Kaae Holm, formand for 3F’s Grønne Gruppe ser med tilfredshed på en ny politisk aftale om landbrugets brug af kvælstof i 2019. Specielt en pulje på 25 mio.kr., som skal fremme udviklingen og kommercialiseringen af bioraffinering.

Etablering af grønne bioraffinaderianlæg rundt om i Danmark vil både fremme den grønne omstilling og medvirke til at skabe mange nye job i landdistrikterne.

Læs mere i debatindlæg af Peter Kaae Holm, der bl.a. er bragt i fyns.dk den 21. januar 2018.