OBS: Du er nu offline

Ny klimafond skal give job og bedre klima

PensionDanmark skyder 200 millioner kroner ind i ny klimafond. Sammen med staten og andre investorer satser 3F’ernes pensionsselskab på en rimelig forrentning og flere danske arbejdspladser.
Ny klimafond skal give job og bedre klima
Af Jesper Nilsson

Et nyt samarbejde mellem staten og private investorer blev i dag præsenteret. Det er Klimainvesteringsfonden, der indtil nu råder over 1,2 milliarder kroner.

Pengene skal investeres i projekter, der skal reducere den globale opvarmning og udledningen af drivhusgasser.

Samtidig skal fondens klimaprojekter, der får støtte, anvende dansk teknologi. Dermed får danske virksomheder mulighed for at styrke deres førende position inden for klimateknologi.

Stort behov

- Klimainvesteringsfonden er en helt ny type offentligt-privat samarbejde, hvor statslige midler og private pensionsinvesteringer arbejder sammen om at udnytte de kompetencer, som danske virksomheder har på klima- og energiområdet, og hvor der er et stort behov og markedspotentiale i mange udviklingslande, siger administrerende direktør Torben Möger Pedersen fra PensionDanmark.

Sammen med blandt andre udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen og klima- og energiminister Martin Lidegaard præsenterede han nyskabelsen på et pressemøde.

PensionDanmark stiller med 200 millioner kroner til den nye klimafond. De øvrige investorer er pensionskasserne PKA og PBU, Dansk Vækstkapital, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og staten.

IFU varetager administrationen af fonden, der forventes at give et afkast på omkring 12 procent om året.

Store beløb

Fonden er et skridt på vejen til at rejse de mange milliarder, der globalt skal investeres i klimaforbedringer.

På FN's klimatopmøde i København i december 2009 (COP 15) blev det besluttet, at de udviklede lande skal mobilisere kapital til klimainvesteringer i udviklingslande.

Målsætningen er, at der fra 2020 skal mobiliseres 100 milliarder US-dollars årligt, og at en del af disse midler skal komme fra den private sektor. Mobilisering af klimafinansiering er afgørende for at sikre den nødvendige omstilling i udviklingslandene, lyder det i præsentationen fra IFU.