OBS: Du er nu offline

Halm kan blive til gult guld

Det Nationale Bioøkonomipanel kommer med nye anbefalinger til politikerne.
Halm kan blive til gult guld
Af

Danmark har et stort uudnyttet potentiale på 1,5 millioner tons halm årligt. Halm, der kan spille en vigtig rolle, når Danmark skal bevæge sig hen mod at erstatte de fossile råstoffer.

Bioøkonomipanelet ønsker at sætte gang i udviklingen. Derfor anbefaler panelet, at politikerne vedtager et nationalt iblandingskrav på 2,5 procent avancerede biobrændstoffer.

I faktaark fra Bioøkonomipanelet fremgår det, at udnyttelse af gul biomasse vurderes til at have en beskæftigelseseffekt mellem 13.000 og 22.500 personer.

I pressemeddelelsen fra panelet fortælles om de store gevinster, der vil være at høste, hvis overskudshalm bruges til at producere biobrændstoffer.

Du kan læse mere om bioøkonomi og Det Nationale Bioøkonomipanels sammensætning på panelets hjemmeside.