OBS: Du er nu offline

Grøn omstilling kræver høj investorsikkerhed

Uro om rammevilkår skaber investorsikkerhed
Groen omstilling kraever hoej investorsikkerhed

Med den ambitiøse energiaftale fra juni 2018 står Danmark med stærke kort på hånden til at forblive et grønt foregangsland. Men vi har brug for mere end ambitiøse mål for at fastholde vores grønne position. Investortillid er også helt afgørende for, at den grønne omstilling sker så billigt som muligt. Og det er derfor bekymrende at et nyt lovforslag, der udspringer af energiaftalen, nu kan sætte investorernes tillid på spil.

Energibranchen beskæftiger mere end 70.000 danskere i hele landet, og er et af de vigtigste danske eksporterhverv. Men det er også en industri med en lang investeringshorisont. Hvad enten branchen investerer milliarder i at opføre vindmølleparker på land og i hav, i energieffektivitet eller i at gøre kraftvarmeværker grønne, så skal branchen kunne regne med, at politikerne ikke pludselig ændrer i politiske vilkår, så investeringer, der allerede er foretaget, bliver ramt. Derfor er det kritisabelt hver eneste gang branchen oplever usikkerhed om vedtagne politiske rammevilkår.

Lovforslag rammer investeringer bagudrettet

Vi så det for et par år siden, hvor der pludseligt blev skabt tvivl om opførelsen af de kystnære havmølleparker. Og med et nyt lovforslag vil regeringen – uden varsling – skære i støtteperioden til eksisterende kraftvarmeværker, der anvender biomasse. Det medfører, at flere energiselskaber som allerede har investeret milliarder i at få kul ud af de danske byer, i tiltro til stabile rammer, kan se frem til at indkassere store tab, da tilskuddet fjernes hurtigere end investeringerne når at blive afskrevet. Det er lovgivning med tilbagevirkende kraft og vil sætte sig i forbrugernes priser.

Branchens investeringer er bl.a. sket i kølvandet på energiaftalen fra 2012, hvor et bredt flertal i Folketinget netop ønskede at fremme investeringer, der kan være med til at reducere brugen af kul og erstatte det med biomasse. Og på det tidspunkt, hvor branchen har investeret, var der ingen, der varslede ændringer i tilskuddet.

Lovforslaget er dermed et brud med et essentielt princip i dansk energipolitik om, at man holder hånden under allerede foretagne investeringer i grøn energi. Og det er et brud med en dansk tradition om, at hvis man foretager ændringer i rammerne, så varsles det i god tid og gennemføres med fornuftige overgangsordninger. Vi vil derfor gerne pointere vigtigheden af, at der fremover indgås en bedre dialog om fremtidens støtteordninger, så der er fælles klarhed om vilkårene.

Mistillid fordyrer grøn omstilling

Lovforslaget rammer ikke blot energiselskaber her og nu. Men det vil også skabe usikkerhed blandt de mange investorer, som ønsker at investere milliarder i den nye energiaftales grønne tiltag. Usikkerhed koster forbrugerne dyrt. Regeringen bør derfor værne om Danmarks ry, som et sikkert land at investere i.
Danske og udenlandske investorer skal have tiltro til det danske politiske system. det giver mere grøn energi for pengene til gavn for Danmark.

Ovenstående artikel blev bragt i Børsen fredag den 4. oktober 2018.