OBS: Du er nu offline

Energibranchen bør kun købe bæredygtig biomasse

Det siger klimaministeren - God idé, siger 3F, men husk de sociale hensyn
Energibranchen boer kun koebe vaeredygtig biomasse
Af

Tirsdag den 20. maj offentliggjorde Energistyrelsen en analyse der viser, at energiforsyningen i 2050 kan være baseret på 100 pct. vedvarende energi samtidig med, at vi i Danmark fortsat har en høj forsyningssikkerhed.Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen udtaler i denne forbindelse, at energibranchen kun bør købe bæredygtig biomasse.

”Dette støtter vi i 3F fuldt ud, idet vi her ser store muligheder for at skabe nye grønne job i Danmark, og at vi kan fremme danske produkter, som også kan eksporteres”, siger miljøpolitisk konsulent Jesper Lund-Larsen. Han forsætter dog: ”Desværre har ministeren, i forbindelse med at han peger på bæredygtig biomasse, ikke understreget, at også de sociale hensyn i bæredygtighed skal inddrages. Det vil vi på det kraftigste opfordre ham til. For hvis de sociale aspekter ikke er inddraget i bæredygtighedsbegrebet, er det kun de miljø- og klimamæssige hensyn, der er taget stilling til - og det er ikke nok."

Når 3F taler om sociale hensyn, tænkes der på, at der skabes job i Danmark på danske vilkår, at der skabes vækst i yderområderne - og hvis der skal anvendes fast biomasse fra andre lande udenfor Danmark, at produktion af fast biomasse ikke medfører skader for de beboere, der bor i lokalområdet og tab af arbejdspladser.

Det er tanken, at der skal igangsættes et tværministerielt arbejde, der skal munde ud i en frivillig brancheaftale for nationale bæredygtighedskriterier for fast biomasse. "Her skal de sociale aspekter selvfølgelig også inddrages. Og vi ser gerne, at vi bliver inddraget i udarbejdelsen af denne frivillige brancheaftale" slutter Jesper Lund-Larsen.

Læs mere om energiaftalens analyser her.