OBS: Du er nu offline

En række nye biogasanlæg kan være på vej de næste 18 måneder på danske landbrug

Englændere smider en milliard efter danske biogasanlæg.

Det danske konsulenthus Langfristet ErhvervsFinansiering (LEF) har netop underskrevet en aftale med en engelsk investeringsfond om etablering af 15 til 20 nye biogasanlæg på danske landbrug.

3F finder projektet omkring opførelse af 15-20 biogasanlæg over de næste 18 måneder interessant, både fordi en større anvendelse af biogas er til gav for klimaet, men i særdeleshed fordi opførelse af disse anlæg vil betyde fastholdelse af job eller skabelse af nye job i landdistrikterne.

Beregninger, som AE-Rådet tidligere har udarbejdet for 3F, viser, at opførelse af 15 store biogasanlæg vil betyde en beskæftigelseseffekt på i alt 2.370, fordelt med 1.130 til direkte opførelse af anlæggene og 1.600 som indirekte beskæftigelse.

Læs mere i nyhed fra Energy Supply.