OBS: Du er nu offline

Danmarks største havvindpark skal ligge i Nordsøen

Den nye park vil bidrage markant til jobskabelsen i Danmark
Danmarks stoerste havvindpark skal ligge i Nordsoeen