OBS: Du er nu offline

Bioenergi har stor betydning for beskæftigelsen

Det er bioenergi, der gør det muligt at udfase kul og andre fossile energikilder
Bioenergi har stor betydning for beskaeftigelsen

Danmark har en ambitiøs målsætning om at begrænse udledningen af klimagasser frem mod 2030. Bioenergi står i dag for to tredjedel af den vedvarende energi, vi bruger i Danmark og er helt nødvendigfor, at vi kan nå de klimamål, vi har sat os.

Danmark har en eksport af bioenergiløsninger på 8 milliarder kroner om året – så vi er med til at sikre den grønne omstilling ude i verden.

Men bæredygtige energiløsninger er ikke blot vigtige for miljøet – de har også en stor betydning for beskæftigelsen. DI Bioenergi har sammen med INIBIOM og FORCE Technology kortlagt den danske bioenergiklynge for at få sat tal på dens betydning. Kortlægningen viser, at klyngen indeholder over 1200 virksomheder, som samlet har en bioenergirelateret omsætning på 25 mia.kr. Beskæftigelsen er på 11.500 personer.

Læs mere i artikel på Energy Supply.