OBS: Du er nu offline

3F: Tænk flere job ind i miljøet

Ny miljørapport er ikke ambitiøs nok: - Vi bør gå foran med bæredygtig vækst og grønne job og ikke halse bagefter og udskyde målene for et bedre miljø, mener 3F's formand.
Taenk flere job ind i miljoeeyt
Af

- 3F's mål er, at Danmark skal være førende i grønne arbejdspladser. Rapporten fra Det Miljøøkonomiske Råd er sådan set fin nok. Men der mangler visioner. Hvorfor er vi ikke førende i grønne job og bæredygtig vækst? Vi bør da gå foran.

Det siger 3F's forbundsformand Per Christensen i forbindelse med, at den årlige rapport om Danmarks miljø-, klima- og energipolitik er offentliggjort i dag.

Rapporten fortæller, at vandet ved kysterne, i søer og åer langt fra har det så godt, som det burde. Målet for mindre brug af sprøjtegifte er heller ikke nået.

Formændene for rådet kommer i rapporten med en række anbefalinger. Blandt andet at myndighederne bør regne ud, hvor meget samfundet kan spare ved at opnå god, økologisk tilstand ved kyster og vandløb, og ikke bare udskyde indsatsen, fordi det er dyrt.

Rådet har også regnet på, hvad der bedst kan betale sig, hvis brugen af sprøjtemidler skal ned. Anbefalingen er at plante mere skov og lave åbne naturområder, især ved de større byer. Det foreslås også, at vand skal være dyrere, hvor der er ”overindvinding” af vand, og fjernes eller sænkes i andre dele af landet.

Vi skal ikke kun tænke i penge

Endelig har rådet set på, om naturen sætter grænser for økonomisk vækst. Nøglen er at finde andre ressourcer, som vindkraft i stedet for kulkraft. Men vækst alene giver ikke velfærd eller livskvalitet. Velfærd er også fritid, et godt miljø, sundhed og mange andre ting.

3F's forbundsformand er helt enig:

- Vores mål bør være mere nuancerede end bare flere kroner og øre. Et centralt mål for 3F er flere grønne arbejdspladser, og job bør tænkes ind i miljøplanlægningen. Når man snakker om skovrejsning – hvor mange job kan det skabe? spørger Per Christensen.

3F nedsatte sidste år en bredt sammensat tænketank, der skal se på, hvordan Danmark kan blive førende på vedvarende energi, klima og grønne job.

- Vi vil prøve at pege på løsninger, som skaber gode, grønne job og er gode for miljøet. Vi skal tænke i genbrug; de ressourcer, vi bruger, skal beholdes i cirkulation i stedet for at blive brændt af eller ende på en losseplads, påpeger Per Christensen.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke satser mere benhårdt på klima- og miljøområdet. Det er da lidt pinligt, at vi for eksempel har udskudt EU's miljømål for renere vand, mener han.

Ny miljørapport

I dag offentliggør Det Miljøøkonomiske Råd rapporten ”Økonomi og Miljø 2015” om Danmarks klima- og energipolitik.

Rapporten handler i år om:

  1. Udledning af kvælstof
  2. Grundvand og sprøjtegift
  3. Økonomisk vækst og miljø

Rådet er bredt sammensat, blandt andet med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Rådets anbefalinger er alene de fire formænds.