OBS: Du er nu offline

Kolektyvinės sutartys Danijoje

Ne taip kaip didesnėje Europos sąjungos šalių, Danijoje minimalus atlyginimas, darbo laikas ir kitos darbo sąlygos nėra reguliuojama įstatymų.

Kolektyvinė sutartis tai sutartis tarp profsąjungos ir darbdavių organizacijos arba individualių kompanijų. Šių sutarčių apimtis dažnai siekia daugiau nei 100 puslapių, jose numatytos taisyklės, kaip turi atrodyti darbo kontraktas, kokios yra darbo valandos, kaip turi būti apmokami viršvalandžiai, koks turi būti minimalus valandinis įkainis, pensijų fondo įkainiai, taisyklės dėl darbo rūbų, ligos išmokos, išmokos nėštumo ir vaiko gimimo atveju, įkainiai, kai mokama už padarytą darbą (Akkord), bendradarbiavimas su kitais darbuotojais, darbo sąlygos studentams ir dar daug kitų taisyklių.

Kolektyvinė sutartis galioja visiems, kurie dirba įmonėje

Kolektyvinė sutartis priklauso profsąjungai, o tai reiškia, kad ir visiems profsąjungų nariams, bet jei įmonė turi pasirašiusi kolektyvinę sutartį, ji galioja visiems įmonėms darbuotojams, nepriklausomai nuo to, ar jie yra profsąjungų nariais, ar ne. Panašiai apie 80% visų Danijos darbuotojų dirba pagal kolektyvines sutartis.

Profsąjungos visada kovoja, kad įmonės pasirašytų kolektyvines sutartis

Jei darbdavys nenori pasirašyti kolektyvinės sutarties su profsąjunga, tada profsąjunga gali pradėti konfliktą prieš įmonę. Darbuotojai, kurie yra profsąjungos nariai, turi teisę streikuoti, o kitos įmonės darbuotojai, kurie dirba toje pačioje darbo vietoje, gali nustoti bendradarbiauti. Tai reiškia, kad už šiukšlių išvežimą atsakinga kompanija gali neišvežti šiukšlių, arba kompanija, kuri turi atvežti medžiagas, tiesiog jų neatveš. Džiugu, kad didesnė dalis įmonių kolektyvines sutartis pasirašo be didesnių sunkumų, šiuo metu apie 75% visų kompanijų Danijoje yra pasirašiusios kolektyvines sutartis.

Visų šalių atstovams galioja tos pačios taisyklės

Nesvarbu, kurioje šalyje yra registruota įmonė, ar iš kurios šalies yra atvykę darbininkai, Danijos statybų sektoriuje visoms įmonėms galioja tos pačios kolektyvinės sutartys ir profsąjunga iš visų įmonių reikalaus, kad būtų pasirašyta kolektyvinė sutartis. Mes tai darome vien tik todėl, kad tik tokiu būdu galime užtikrinti, kad įmonės nemokėtų žemesnio atlyginimo, nei tai numatyta kolektyvinėje sutartyje. Tik tokiu būdu mes galime užtikrinti, kad tarp įmonių vyktų sveika konkurencija ir kad vienos įmonės nenumuštų mūsų darbo atlyginimų, nes kitaip mes patys negalėsime išgyventi Danijoje.

Jei jūs nežinote ar abejojate, ar jūsų darbdavys turi kolektyvinę sutartį, kreipkitės į profsąjungą. Net jei jūs nesate narys, mes jums tikrai suteiksime informaciją apie kolektyvines sutartis.

Profsąjunga visada kovos, kad būtų laikomasi kolektyvinės sutarties sąlygų

Kai kolektyvinė sutartis pasirašyta, profsąjunga visada sieks, kad įmonės laikytųsi joje numatytų sąlygų. Tačiau, tam, kad profsąjunga galėtų tinkamai atlikti savo darbą, mums reikia aktyvių narių, kurie padėtų mums patikrinti, ar laikomasi sąlygų, todėl labai svarbu, kad jūs būtumėte profsąjungos nariais, kad prisijungtumėte prie kovos už geresnes darbo sąlygas, Daugiau apie profsąjungą galite skaityti čia: https://tema.3f.dk/lt/bjmfimmigrant/about-the-union

Dagiau informacijos apie tai, ką reikia daryti, jei manote, kad kolektyvinės sutarties sąlygos yra pažeistos, rasite čia: https://tema.3f.dk/lt/bjmfimmigrant/wages-and-working-hours/the-collective-agreement-in-denmark/has-the-collective-agreement-been-broken

Yra daug skirtingų kolektyvinių sutarčių

Danijos kolektyvinės sutartys apima visus dirbančius statybų sektoriuje. Tačiau kiekvienam sektoriui yra taikomos skirtingos kolektyvinės sutartys. Viena kolektyvinė sutartis skirta mūrininkams, kita staliams, dar kita stogdengiams, izoliacijos darbus atliekantiems, betonuotojams ir taip toliau. Kartais gali būti sunku pasirinkti tinkamą kolektyvinę sutartį, ypač tai atvejais, kai jums, pavyzdžiui, tenka dirbti ir staliumi, ir dažytoju. Savaime suprantama, profsąjunga padės jums išsiaiškinti, pagal kurią kolektyvinę sutartį dirbate jūs ir kokios sąlygos numatytos būtent jūsų sutartyje.

Į anglų kalbą išverstas kolektyvines sutartis rasite čia: https://tema.3f.dk/bjmfimmigrant/documents/collecticve-agreements

Kas trejus arba ketverius metus yra iš naujo deramasi dėl kolektyvinių sutarčių sąlygų

Kas trejus arba ketverius metus yra iš naujo deramasi dėl kolektyvinių sutarčių sąlygų. Jei profsąjungos ir darbdavių organizacijos nesusitaria, tuo atveju tūkstančiai darbuotojų pradės streiką. Paskutinį kartą toks streikas vyko 1998 metais, tada darbuotojai šalia 5 savaičių įprastų atostogų gavo 5 papildomas atostogų dienas (FF dienos). Daugiau informacijos apie teisę streikuoti anglų kalba rasite čia: https://tema.3f.dk/bjmfimmigrant/new-in-denmark/are-you-allowed-to-strike

Kolektyvinėms sutartims jau daugiau nei 100 metų

Šiam modeliui, kurio dėka per kolektyvines sutartis yra reguliuojamas darbo užmokestis ir darbo sąlygos Danijoje, jau daugiau nei 100 metų ir šis modelis atsirado anksčiau, nei visi įgavo teisę balsuoti ar susikūrė demokratinė Danija. Daugiau mūsų istorijos rasite čia: https://tema.3f.dk/lt/bjmfimmigrant/about-the-union/a-brief-history-of-the-danish-workers-movement