OBS: Du er nu offline

Atlyginimas ir darbo valandos statybose

Darbuotojai Danijos darbo rinkoje turi eilę teisių, kurios yra aprašytos kolektyvinėse sutartyse kiekvienai atskirai profesinei grupei. Jeigu dirbi įmonėje, apimtoje kolektyvine sutartimi, turi tas pačias teises kaip ir Tavo vietiniai kolegos.

Trumpai apie kolektyvines sutartis

Danijoje ne seimas, bet darbo rinkos partneriai - darbuotojai ir darbdaviai - nustato darbo rinkos taisykles. Taisyklės, kurios yra sulygtos tarp Tavo profesinės sąjungos ir Tavo darbdavio organizacijos/įmonės yra aprašytos kolektyvinėse sutartyse. Danijoje nėra teisiškai nustatyto minimalaus darbo užmokesčio dydžio. Dėl to privalai išsiaiškinti ar įmonė, kurioje esi įdarbintas, yra apimta kolektyvine sutartimi. Tai sužinosi susisiekęs su vietinu profesinės sąjungos padaliniu.

Skaityti daugiau: https://tema.3f.dk/lt/bjmfimmigrant/wages-and-working-hours/the-collective-agreement-in-denmark

Darbo sutartis Dirbdamas

Danijoje privalai turėti darbo sutartį, kurioje būtų nurodyta:

  • Vardas/Pavardė
  • Adresas
  • Telefono numeris
  • CPR/CVR-numeris
  • Informacija apie kolektyvinę sutartį
  • Darbo santykių pradžia
  • Darbo apmokėjimo būdas – valandinis darbo užmokestis arba už atliktą darbą

Darbo sutartis turi būti sudaryta dviem egzemplioriais. Abu egzemplioriai patvirtinami Tavo bei darbdavio parašais.

Minimalus darbo užmokestis

Darbo užmokesčio dydis turi būti sulygtas tarp Tavęs ir darbdavio, atsižvelgiant į kolektyvinėje sutartyje pateiktus dydžius. Minimalaus darbo užmokesčio dydis taipogi priklauso nuo Tavo profesinės grupės. Prisimink, kad minimalus darbo užmokestis tai tik atspirties taškas – Tu gali derėtis su darbdaviu dėl didesnio atlyginimo. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti kelių profesinių grupių darbo užmokesčio dydžiai galiojantys nuo 2022 m. kovo mėn. iki 2023 m. vasario mėn. Taip pat vidutiniai dydžiai, atspindintys minimalų atlyginimą + vietinių derybų rezultatą.

 Darbo šaka
Minimalaus darbo užmokesčių dydžiai nuo 2022 m. kovo mėn.
 Vidutiniai valandinio užmokesčio dydžiai brutto už 4 ketvirtį 2020*
 Betonuotojai / Armatūrininkai
 133,65 kr. / 17,96 €
 196,82 kr. / 26,44 €
 Mūrininkai
 156,50 kr. / 21,04 €
 205,38 kr. / 27,59 €
 Dailidės
 133,40 kr. / 17,93 €
 200,74 kr. / 26,97 €
 Dažytojai
 133,35 kr. / 17,92 €
 182,09 kr. / 24,46 €
 Elektrikai
 138,70 kr. / 18,64 €
 211,54 kr. / 28,42 €
 Dujų įrangos montuotojas
 137,10 kr. / 18,43 €
 216,11 kr. / 29,11 €
 Šaltkalvis- suvirintojas
 137,10 kr. / 18,43 €
 216,11 kr. / 29,11 €
 Darbininkas- izoliuotojas
 148,86 kr. / 20,01 €
 201,02 kr. / 27,01 €
 Griovėjas
 133,65 kr. / 17,96 €
 185,99 kr. / 24,99 €
 *Šaltinis: DA’s Atlyginimų statistika

Algalapiai

Kiekvienas darbuotojas, dirbantis kolektyvine sutartimi apimtoje įmonėje, privalo gauti algalapį sulig kiekvienos algos išmokėjimu. Svarbiausia, kas turi būti pateikta algalapyje – tai valandinis darbo užmokestis, visos atidirbtos valandos, viršvalandžiai, atlyginimas ligos metu, atostoginiai, įmokos į pensijos fondą ir išmokos dydis už nedarbą valstybinių švenčių dienomis (SH). Jeigu algalapyje yra nurodyta suma, kuri buvo išmokėta Tau grynaisiais, pasitikrink, ar nurodyta algalapyje suma atitinka tą, kurią faktiškai gavai į rankas.

Darbo laikas

Įprasta darbo savaitė trunka 37 darbo valandas ir dirbama tarp 6.00 – 18.00 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Darbas kitomis valandomis turi būti aptartas ir raštiškai sulygtas tarp darbuotojo bei darbdavio. Prisimik visuomet užsirašyti savo asmeninėje užrašų knygutėje/kalendoriuje kiek valandų ir kur dirbi arba paprašyk savo savaitinės darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopijos, kurią atiduodi darbdaviui.

Viršvalandžiai ir darbas savaitgaliais

Jeigu dirbi ilgiau nei 37 valandas per savaitę ar savaitgalį, turi teisę į apmokamus viršvalandžius. Kaip taisyklė turi gauti + 50% priedo už pirmas tris viršvalandžių valandas ir +100% priedo už visas sekančias viršvalandžių valandas. Prisimink, kad turi gauti atlyginimą už VISAS darbo valandas. Jeigu darbo sutartyje nurodytos ilgesnės nei 37 darbo valandos per savaitę, turėtumei parodyti darbo sutartį profsąjungai.

Pensija

Jeigu Tavo darbdavys yra darbdavių organizacijos narys arba yra pasirašęs kolektyvinę sutartį, jis privalo mokėti už Tave įmokas į pensijos fondą. Įmokos į pensijos fondą dažniausiai sudaro 12% Tavo atlyginimo brutto, iš kurių 4% sumoki Tu pats, o likusią dalį sumoka Tavo darbdavys.

Dauguma pensijos fondų siūlo eilę sveikatos sistemos programų. Tai reiškia, kad Tu turi teisę į nemokamas sveikatos paslaugas, tokias kaip masažas ar fizioterapija. Taip pat siūlomos įvairios draudimo programos, susijusios su Tavo pensijos kaupimo sistema, pvz. gyvybės ir kritinių ligų draudimas. Pasiteirauk savo profesinės sąjungos padalinyje apie taisykles galiojančias Tavo įmonei.

Skaityti daugiau: https://tema.3f.dk/lt/bjmfimmigrant/documents/pensions

Atostogos

Remiantis Danijos įstatymais tu turi teisę į 25 atostogų dienas per metus su atostoginiais, kurie sudaro 12,5 % tavo atlyginimo. Tu kaupi 2,08 atostogų dienas per mėnesį, o naudotis sukauptomis atostogų dienomis gali nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų gruodžio 31 d. Kolektyvinės sutartys suteikia tau teisę į papildomą astostogų savaitę (6-oji atostogų savaitė). Tu turi teisę į 15-os dienų atostogas (3 savaites) laikotarpyje nuo gegužės 1-osios iki rugsėjo 30-osios d.

Skaityti daugiau: https://tema.3f.dk/lt/bjmfimmigrant/new-in-denmark/the-vacation-law