OBS: Du er nu offline

Darbo aplinkos atstovų rinkimai

Įmonėse, kuriose dirba 10 ar daugiau darbuotojų, ir statybvietėse, kuriose ne mažiau kaip 14 dienų dirba penki ar daugiau darbuotojų tam pačiam darbdaviui, darbuotojai turi išrinkti darbo aplinkos atstovą, kuris jiems atstovauja darbo aplinkos organizacijoje ir užsakovo saugos posėdžiuose.

Svarbu, kad darbuotojai aktyviai dalyvautų darbo aplinkos organizacijoje, siekiant užtikrinti, kad darbo aplinkos darbai vyktų patenkinamai. Todėl įmonės valdymo komanda turi stengtis įtikinti darbuotojus išrinkti darbo aplinkos atstovą. Jei jiems nepavyks, vadovas darbo aplinkos komandoje dirbs vienas, kol darbuotojai išrinks darbo aplinkos atstovą. Darbdavys privalo reguliariai skatinti darbuotojus rinkti darbo aplinkos atstovą. 

Darbo aplinkos atstovą turėtų išrinkti visi darbuotojai, kuriuos apima darbo aplinkos arba darbo aplinkos organizacija. Darbdavys, verslo vadovai ir prižiūrėtojai šiame rinkimų procese nedalyvauja. Kolektyvinėse sutartyse yra apibrėžtos taisyklės, kas gali būti renkamas į šią poziciją. Darbuotojai paprastai darbo aplinkos atstovą renka dvejiems metams, tačiau jei įmonė ir darbuotojai sutinka, kadencija gali būti pratęsta iki ketverių metų. 

Kolektyvinėje sutartyje yra numatytas punktas, kad darbo aplinkos atstovas negali būti atleidžiamas iš darbo ir jo darbo sąlygos negali pablogėti, kaip ir profsąjungų reprezentantų. Kilus nesutarimams dėl saugumo, ginčas turi būti svarstomas pagal profesinę teisę, t. y. abiejų šalių susitikimuose ir, esant būtinumui, Darbo teismo tarpininkavimo susitikimuose.

Susisiekite su savo profsąjunga, jei norite būti išrinktas arba esate išrinktas darbo aplinkos atstovu, kad galėtume jums padėti ir jus apsaugoti.

https://tema.3f.dk/lt/bjmfimmigrant/about-the-union