OBS: Du er nu offline

3F BJMF struktūra

3F BJMF - vietinė profsąjunga. Statybos, Žemės ir Aplinkosaugos sąjunga (Bygge jord og Miljøarbejdernes Fagforening BJMF) yra vietinė 3F profsąjunga Kopenhagoje. BJMF sudaro maždaug 9000 narių iš įvairių pramonės šakų ir darbo vietų. Daugiausiai tai yra statybininkai, valstybiniai darbuotojai ir sodininkai.

Visuotinis susirinkimas yra BJMF aukščiausia valdžia

Kiekvienais metais vyksta visuotinis susirinkimas. Susirinkime pirmininkas pateikia metinę ataskaitą, o pasiūlymai dėl naujos veiklos yra aptarinėjami ir priimami. Visuotiniame susirinkime taip pat renkami naujas pirmininkas, A-Kasse lyderis ir iždininkas. Likusią valdybos dalį renka Serviso Grupė ir Statybos Grupė. Visi nariai gali dalyvauti visuotiniame susirinkime, teikti pasiūlymus ir dalyvauti rinkimuose į BJMF valdybą.

Laike tarp visuotinių susirinkimų valdyba yra aukščiausia sąjungos valdžia.

Tarp valdybos posėdžių - Kasdienių reikalų valdyba yra aukščiausia valdžia. 

Kasdienių reikalų valdyba renkama dvejiems metams, o likusi valdybos dalis renkama vieneriems metams.

Grupės BJMF’e

Kaip jau sakyta, BJMF’e yra darbuotojų iš įvairių pramonės šakų. Įvairios pramonės šakos yra suskirstytos į Statybų grupę ir Serviso grupę. Statybų grupė ir Serviso grupė turi savo pirmininką ir valdybą, kuriuos išrenka atitinkamai Statybų grupės ir Serviso grupės Visuotiniai susirinkimai. Šitose grupėse taip pat yra išrenkami valdybos nariai į BJMF valdybą. Visi grupės nariai gali dalyvauti visuotiniame susirinkime, teikti pasiūlymus ir kandidatuoti rinkimuose.

Klubai

Visi BJMF nariai taip pat yra organizuojami klubuose, priklausomai nuo savo profesijos. Klubai turi nuosavą demokratiją, o taip pat Visuotinius susirinkimus ir valdybas. Jie atlieka svarbų vaidmenį profsąjungos veikėjams. Daugiau apie tai čia.

Darbuotojai

BJMF’e yra apie 65 darbuotojų, kurie apima ir vadovybę, ir profesionalius sekretorius, ir A-kasse, socialinius darbuotojus, vertėjus ir tt. Darbuotojai yra pasamdomi valdybos.

3F

3F yra didžiausia Danijos profesinė sąjunga, kurioje yra daugiau nei 280 000 narių ir 68 vietinių profsąjungų, o BJMF yra viena iš vietinių sąjungų. 3F taip pat yra dar didesnės sąjungų šeimos nare, vadinamos "LO", dalis, turinti 1 mln. narių.

Kongresas yra aukščiausia 3F institucija

Kas trejus metus vyksta kongresas apimantis visa 3F.  Čia susitinka apie 800 atstovų iš įvairių 3F padalinių. Kiekviena vietinė sąjunga turi išsiųsti delegatų grupę, priklausomai nuo to kiek narių yra vietos sąjungoje. 3F BJMF turi apie 20 delegatų į 3F kongresą. BJMF delegatai renkami BJMF visuotiniame susirinkime.

Kongresas yra 3F aukščiausia valdžia. Tuo metu tarp pagrindinių valdybos posėdžių - Kasdienių reikalų valdyba yra aukščiausiasis valdžia.

Kongreso metu yra renkama pagrindinė valdyba ir kasdienių reikalų valdyba.