OBS: Du er nu offline

“Ase”, “Krifa” ir “Det Faglige Hus” nėra tikrosios profsąjungos

Tai tikrai melagingas pareiškimas, kai “Det Faglige Hus”, “ASE” ir “Krifa” reklamos kampanijose, jog jos yra profsąjungos, visiškai lygiai taip pat geros, kaip 3F ir kitų LO federacijų profsąjungos. Štai kodėl:

  1. “Krifa”, “ASE” ir “Det Faglige Hus” darbuotojai yra pardavėjai ir teisininkai. Tuo tarpu 3F darbuotojai kurie yra patys pastatę namus, vairavę sunkvežimius ar valė namus. Žmonės, kurie supranta mus ir mūsų problemas.
  2. “Krifa”, “ASE” ir “Det Faglige Hus” nariai neturi galimybės streikuoti už geresnes sąlygas. Tuo tarpu 3F kovoja už geresnes geresnius atlyginimus ir darbo sąlygas. O kai darbdaviai neduoda tinkamų sąlygų, 3F nariai streikuoja ir blokuoja darbdavius.
  3. “Krifa”, “ASE” ir “Det Faglige Hus” neturi beveik jokių susitarimų su darbdaviais. 3F ir kitose LO profesinėse sąjungose yra susitarimų su maždaug 70% darbdavių Danijoje.4) “Krifa”, “ASE” ir “Det Faglige Hus” nariai neturi galimybės balsuoti už, ar siūlyti, pakeitimus susitarimuose. 3F nariai gali demokratiškai, savo profsąjungoje, turėti susitarimams. Be to nariai gali balsuoti už susitarimą kiekvieną kartą jis yra persvarstomas. 
  4. “Krifa”, “ASE” ir “Det Faglige Hus” dažnai naudojasi 3F ir kitais LO sąjungų susitarimais, nes jie yra taikomi visiems. - Tačiau būtent 3F ir kitų LO sąjungų nariai moka už kovą už gerąsias sąlygas. Būtent mes ir priimame atsakomybė.
  5. “Krifa”, “ASE” ir “Det Faglige Hus” gali kelti bylas darbo teisme. Tačiau būtent 3F ir kitos LO profsąjungos sudarė ir prižiūri darbo teismą, ir būtent mes paskiriame teisėjus.
  6. “Krifa”, “ASE” ir “Det Faglige Hus“ skelbiasi esą apolitiški ir stipriai nesimaišo visuomenėje. 3F ir kitos LO profsąjungos kasdien kovoja už geresnius mokymus, padorias sąlygas bedarbiams ir kad Danijos likimą sprestų ne tik tie kurie duoda kyšius politikams.
  7. “Krifa”, “ASE” ir “Det Faglige Hus” neaplanko darboviečių kad rastų ir išspręstų problemas. Jie koncentruojasi į savo narius. Tačiau 3F daro atvirkščiai - aplanko darbovietes ir randa darbdavius kurie apgaudinėja savo darbuotojus, ypatingai imigrantus kurie dar nežino taisyklių. 3F priima atsakomybę už visą darbo rinką.
  8. “Krifa”, “ASE” ir “Det Faglige Hus” yra sąlyginai pigesni, nes jie nekovoja už savo narius ar darbo rinką ir visuomenę kuria mes galime didžiuotis. 3F visada dega už žmogiškas vertybes ir kokybė kainuoja daugiau. Būtent todėl 3F nariai nusprendė mokėti didesnę įmoką.