OBS: Du er nu offline

Trumpa Danijos darbuotojų judėjimo istorija

Danijos darbuotojų judėjimas pirmuosius netvirtus žingsnius žengė 1871 m. ir šis judėjimas turėjo pavadinimą „Tarptautinė Danijos darbuotojų asociacija“ įkurta šalia „Pirmojo tarptautinio padalinio“. Šis ankstyvasis Danijos darbuotojų judėjimas turėjo didelės įtakos tolimesniam politikos vystymuisi.

- Pirma, darbuotojai greitai perėmė judėjimą iš jaunų idealistų akademikų, kurie ir pradėjo projektą. Darbuotojai, kurie perėmė šias idėjas ir domėjosi tarptautine socialistine revoliucija, buvo suinteresuoti, kad jų šeimų gyvenimai taptų geresniais. Todėl jie įkūrė stiprias sąjungas, kurios dar gerokai anksčiau užtikrino apčiuopiamus rezultatus darbo vietoje, judėjimas galėjo duoti politinių rezultatų.

- Antra, darbuotojai visiškai suprato, kad Danijos darbo klasė, dirbanti pramonėje ir kaip amatininkai, vis dar buvo nedidelė mažuma labai atsilikusioje ir pasenusioje Danijos ekonomikoje. Jie suprato, kad judėjimo dėka, lėtai bet užtikrintai galima nutiesti kelią link to, kad darbo klasė taptų stipria dauguma. Jie suprato, kad reikia bendradarbiauti su kitomis sociumo grupėmis. Stipriu partneriu tapo smulkiųjų ūkininkų sąjunga.

- Trečia, jaunų darbuotojų judėjimas nusprendė prisidėti prie nacionalinio liberalaus demokratinio judėjimo, o ne eiti prieš jį. XIX a. pabaigoje ne visi Danijos darbuotojai turėjo teisę balsuoti, tačiau jie suprato, kad nacionalinį liberalų demokratinį projektą galima išplėsti ir naudoti.

Šis mažas judėjimas, prasidėjęs šalies sostinėje Kopenhagoje, išaugo į didelį, kontraversišką judėjimą, apimantį visą šalį. Konfrontacijos metu su valdančiosiomis klasėmis apsieita be kruvinų išpuolių ir tai tik parodė, kad šis judėjimas stiprėja ir persikelia į kitas pasaulio šalis.

Profsąjungų atsiradimas

Partijų ir profsąjungų nariai labai greitai atsiskyrė taip, kad tik profesinės sąjungos galėtų organizuoti visus darbuotojus, nepaisant jų politinių įsitikinimų. Šios abi organizacijos glaudžiai bendradarbiavo ir bendradarbiauja iki šiol.

Profesinių sąjungų judėjimas sparčiai augo, ypač tarp daugelio kvalifikuotų amatininkų. 1873 m. buvo pasiektas pirmasis kolektyvinis susitarimas, 1875 m. kvalifikuoti darbuotojai įkūrė pirmąją šalies profesinių sąjungų federaciją, 1877 m. profsąjunga įsteigė savo draudimą nuo nedarbo, 1896 m. nekvalifikuoti prekybininkai įkūrė savo profsąjungą, o 1898 m. buvo įkurta pirmoji visos šalies organizacija, galimai didžiausia pasaulyje, ji atstovavo visas profesines sąjungas (LO) ir apjungė 49 proc. narių visuose sektoriuose, kuriuose ir organizavo visus dirbančius darbuotojus.

Maždaug tuo pačiu metu, darbdaviai įkūrė Danijos darbdavių organizaciją (DA), o 1899 m. užblokavo du trečdalius LO narių, bandydami sustabdyti jiems nenaudingą, pirmuosius žingsnius dedantį, sąjungos judėjimą. Lokautas truko tris sunkius mėnesius, kurie galiausiai buvo pavadinti "bado karu". Nepaisant to, kad buvo didelis skurdas, o vaikų mirtingumas darbuotojų šeimose išaugo ir pralenkė visus skaičius, darbuotojų judėjimas buvo drausmingas. Nebuvo riaušių ir plėšikavimų. Darbuotojų judėjimas sugebėjo laimėti daugumos gyventojų paramą, o DA buvo priverstas sėstis prie derybų stalo.

Derybos lėmė pagrindinį susitarimą, kuris nuo to laiko visiškai įtakojo Danijos darbo rinką. Pagrindiniame susitarime nurodyta darbdavių teisė vadovauti darbui ir jį organizuoti; mainais darbdaviai pripažino kolektyvines sutartis, kaip bet darbo užmokesčio ir darbo sąlygų Danijos darbo rinkoje reguliavimo pagrindą. Darbuotojų judėjimas turėjo teisę pradėti streikus, piketus ir solidarumo veiksmus, kad kolektyvinis susitarimas būtų pasiektas, tačiau, pasiekus tokį susitarimą, darbuotojai turėjo pareigą taikiai veikti darbdavio atžvilgiu. Vienas iš susitarimo punktų taip pat buvo pirmojo darbo teismo įsteigimas ir jo pagrindinė funkcija buvo spręsti darbinius ginčus, kai viena iš pusių neteisingai supranta susitarimus. Kitais metais įsigaliojo pirmoji kolektyvinė sutartis, kuria užtikrinama, kad darbuotojai turėtų teisę rinkti atstovus, o 1907 m. valstybė pradėjo finansiškai remti Profsąjungos judėjimo nedarbo draudimo fondus.

Per kelis dešimtmečius, Danijos Profsąjungos judėjimas padėjo pagrindą Danijos darbo rinkoje, kaip mes žinome šiandien, stiprios profsąjungos ir darbdavių organizacijos susitaria dėl minimalaus darbo užmokesčio, darbo valandų ir daugelio kitų dalykų be valstybės įsikišimo. Čia taip pat yra vietos atstovai, kurie gali derėtis dėl vietinių susitarimų darbe, ir darbo teismas, kuris priima sprendimą dėl neatitikimų paaiškinimo arba susitarimų pažeidimo. Profesinių sąjungų nedarbo draudimo fondai egzistuoja dar ir šiandien ir moka didesnes bedarbio išmokas nei valstybė per pirmuosius nedarbo metus. Nedarbo draudimo fondai, arba "A-kasse", kartu su kolektyvinėmis sutartimis, kuriose numatyti palyginti trumpi darbo santykių nutraukimo terminai, sudaro modelį, kuris žinomas, kaip lankstus lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra arba angliškai „flexicurity“.

Politinių darbuotojų judėjimas

1884 m. pirmieji du socialdemokratai, siuvėjas ir batsiuvys, buvo išrinkti į Danijos parlamentą. Po kelerių metų, 1901 m., Danijoje buvo įkurtas parlamentarizmas, o 1909 m. buvo išrinkta pirmoji socialdemokratų remiama vyriausybė. 1913 m. socialdemokratai tapo didžiausia šalies partija, o 1915 m. buvo įvesta visuotinė rinkimų teisė ir balsavimas, apimantis ir tarnautojus, ir moteris.

Karalius bandė stabdyti šį demokratijos vystymąsi, kai jis 1920 m. atleido vyriausybę, kurią palaikė socialdemokratai. Bet kai socialdemokratai pagrasino visuotiniu streikui, jis nusilenkė spaudimui ir visam laikui pasitraukė iš politinės scenos. Po ketverių metų, per 1924 m. rinkimus, socialdemokratai laimėjo 36,6 proc. balsų ir pirmą kartą galėjo suformuoti savo vyriausybę. 1924–1982 m. jie ir toliau, su labai mažomis pertraukomis, buvo išrenkami į vyriausybės daugumą.

Šiuo laikotarpiu, darbuotojų judėjimas sukūrė neįtikėtinai kontraversišką gerovės visuomenę, finansuojamą iš didelio pajamų mokesčio ir PVM. Danijos gerovės visuomenėje sveikatos priežiūra ir švietimas yra nemokami, o suaugusiesiems mokamos išmokos tol, kol jie mokosi. Taip pat yra valstybinė bedarbio pašalpa, kuri skiriama visiems bedarbiams ir kai kuriems gyventojams.

Socialdemokratai visada buvo labiausiai paplitusi Danijos darbuotojų judėjimo jėga, tačiau nuo 1900 m. pradžios jie susidūrė su aktyvia kairiųjų opozicija, visų pirma socialistų ir komunistų, kurie nemanė, kad socialdemokratai buvo pakankamai radikalūs savo visuomenės reformomis. Komunistai tradiciškai buvo stiprūs sąjungos judėjime, o socialistai buvo stipriausi parlamente iki tol, kol 1958 m. Vengrijos revoliucija įtakojo Danijos komunistų partijos susiskaldymą.

Iki 1990 m. vidurio, komunistai, socialistai ir socialdemokratai tarpusavyje galėdavo tikėtis apie 80 proc. darbininkų klasės balsų, tačiau tik retai kada jie turėjo parlamentinę daugumą. Šalyje, kurioje yra tiek daug mažų ir vidutinių įmonių, darbo klasei buvo sunku gauti daugumą parlamente, todėl socialdemokratai pirmiausia turėjo taikytis prie laimėjusių. Labai retais atvejais, kai socialdemokratai formuodavo vyriausybę su kairiaisiais, abi šalys nesugebėdavo susitarti dėl įvairių sprendimų ir jų vykdymo, ir tai niekada nesibaigdavo gerai.

Nepaisant visų politinių susiskaldymų, profsąjungų judėjimas visada išliko vieningas.