OBS: Du er nu offline

Climate and green jobs

 • Flere_gronne_job_web_nov2014_ashx 1
  • 343 kb
  • pdf

  Inspirationskatalog - LO

  Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde.

  Hent
 • Beskaeftigelsesvirkning af nye kystnaere vindmoelleparker_18
  • 226 kb
  • pdf

  Beskæftigelsesvirkning af nye kystnære vindmølleparker

  AE har på opfordring af 3F foretaget en vurdering af, hvad de nye vindmølleparker kan forventes at skabe af beskæftigelse.


  Hent
 • Hovedrapport_low 1
  • 2 mb
  • pdf

  Hovedrapport Miljø, energi og beskæftigelse

  Vi finder at der med udgangspunkt i forbedringer af miljøet, i dag stadig er store muligheder for at fastholde og også skabe nye arbejdspladser. Projektet består af denne hovedrapport og 4 delrapporter, “Vand og spildevand”, “Jord, affald og renere teknologi”, “Landbrug og natur” samt “Energi og trafik”, og er udarbejdet i et samarbejde mellem Fagligt Fælles Forbund og Det Økologiske Råd. De fire delrapporter belyser mere detaljeret hvilke miljøforbedringer, der er nødvendige samt hvilken samfundsmæssig og beskæftigelsesmæssig effekt miljøforbedringerne vil medføre.

  Hent
 • Groenne veje til vaekst 1
  • 2 mb
  • pdf

  Grønne veje til vækst

  I løbet af ganske få år har Danmark mistet mere end 180.000 private arbejdspladser. Det er et helt konkret billede på de store udfordringer, vi står overfor herhjemme i forhold til vækst og beskæftigelse.

  Hent
 • Groenne_job_web 1
  • 2 mb
  • pdf

  Grønne Job

  Nærværende udspil fra 3F følger op på tidligere udspil fra 1995 og 2005. Omfanget af de foreslåede investeringer er ajourført, men i beregningen af antal job er anvendt samme tal for antal job pr. investeret million, som blev anvendt i 2005-rapporten ”Miljø, energi og beskæftigelse”.

  Hent