OBS: Du er nu offline

Om arbejdsmarkedskonsortiet

3F, Ulandssekretariatet, og Dansk Industri gik i 2017 sammen i et konsortium for at udnytte erfaringerne fra den danske model til at støtte forbedring af vilkårene på arbejdsmarkedet i udviklingslandene.

Danmark har en gammel, velprøvet og succesfuld opskrift på et velfungerende arbejdsmarked, hvor både fagbevægelse og arbejdsgivere bidrager til samfundets velstand og den enkeltes velfærd. Udgangspunktet er, at vi er stærke, ligeværdige parter, som sidder ved samme bord - men på hver sin side. 

På trods af grundlæggende forskelle og forskellige interesser har arbejdsgivere og arbejdstagere en fælles vision om et samfund i vækst og balance. 

Som konsortium har vi valgt at samarbejde om de områder, hvor vores interesser er sammenfaldende. Vi ønsker en fredelig, mere demokratisk verden med bæredygtig vækst, en sund privat og offentlig sektor, samt ordentlige, lønsomme job til alle. 

Vores samarbejde fokuserer på fire hovedområder: 

  • Et organiseret arbejdsmarked

  • Social dialog

  • Bedre rammebetingelser, og

  • Konkurrencedygtige virksomheder, der arbejder bæredygtigt og ansvarligt. 

Det er fire områder, som fremmer udvikling – til glæde og gavn for både udviklingslandene og Danmark. Det er også områder, som er indeholdt i FN’s Verdensmål 8, der handler om inklusiv og bæredygtig vækst, samt anstændigt arbejde. 

Et stabilt og produktivt arbejdsmarked, både offentligt og privat, med ordentlige job er også fundamentet for at opfylde andre verdensmål, herunder at udrydde fattigdom (mål 1) og ulighed (mål 10).

Arbejdsmarkedskonsortiet bidrager til det danske strategiske udviklingssamarbejde og har et tilsagn om finansiel støtte frem til 2021 fra Udenrigsministeriet, Danida.