OBS: Du er nu offline

Ordentlige rammebetingelser

Vi arbejder for gode rammevilkår, der tilgodeser erhvervsinteresser, arbejdstagerrettigheder og sikrer inklusiv vækst.
soejler_2400x1330_

Ordentlige rammebetingelser giver forudsigelighed for både virksomheder og medarbejdere. Det er med til at sikrer et dynamisk erhvervsklima, der støtter udviklingen af en konkurrencedygtig privat sektor og skaber bæredygtig vækst. 

Vi støtter lokale fagforbund, arbejdsgiverforeninger og erhvervsorganisationer i at blive bedre til at påvirke reformer hen imod større gennemsigtighed, stabilitet og regulering af arbejdsmarkedet. Det gælder også formalisering af den uformelle økonomi, samt bedre vilkår for konkurrencedygtig drift af virksomheder. 

Sammen kan arbejdsmarkedets parter deltage i beslutningsprocesser og skabe det pres på regeringer, som kan føre til bedre rammebetingelser. 

Vi støtter vores partneres arbejde for at forbedre lovgivning på arbejdsmarkedet og respekt for grundlæggende menneskerettigheder. Det sker blandt andet gennem regionale og internationale netværk og institutioner som den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO.