OBS: Du er nu offline

Konkurrencedygtige og ansvarlige virksomheder

Vi arbejder for at fremme mere konkurrencedygtig, ansvarlig og bæredygtig produktion i de  lande vi arbejder i. 
soejler_2400x1330_2

I store dele af verden efterspørger forbrugerne mere bæredygtige produkter og varer, der er produceret under ordentlige forhold. Virksomheder, der respekterer internationale aftaler og bidrager til FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling gavner ikke bare kunderne, men også medarbejderne og miljøet. Ansvarlighed øger virksomhedernes konkurrenceevne og skaber grobund for nye langtidssikrede job.

Ansvarlighed dækker overholdelse af menneskerettigheder, etisk handel, grøn teknologi, anti-korruption, og ordentlige jobs. 

Dansk Industri, 3F og Ulandssekretariatet hjælper med at opbygge kapaciteten hos både arbejdsgivere, fagforeninger og erhvervsorganisationer til at følge internationale standarder og retningslinjer for samfundsansvar (CSR), samt måle på indsatsen.

CSR-politikker og -resultater kan indgå i den sociale dialog på såvel virksomheder, som på organisations- og regerings-niveau. 

  → Læs mere om konkrete projekter og resultater støttet af Arbejdsmarkedskonsortiet