OBS: Du er nu offline

Dialog og forhandling

Vi arbejder for at styrke den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter – både på arbejdspladsen og når det gælder forhandlinger på nationalt niveau.
soejler_2400x1330_4

I mange udviklingslande er traditionen for, at fagforeninger samt arbejdsgiver-  og erhvervsorganisationer indgår i social dialog mindre udbredt end vi kender til det i Danmark. Det øger risikoen for, at konflikter hurtigt spidser til og resulterer i social uro, lav produktivitet og usikre arbejdsforhold. Det gavner hverken arbejdere, erhvervsliv eller samfundet. 
 
Forudsætningen for frugtbar social dialog er, at organisationerne på hver side af bordet er stærke og ligeværdige. At de har tillid til hinanden, fordi de holder, hvad de lover.

Når hver part er i stand til at organisere sig, indgå i konstruktiv dialog, og forhandle bindende aftaler gennem demokratisk valgte repræsentanter, kan de meget nemmere skabe langtidsholdbare løsninger. Det gælder blandt andet for løn, social sikring, arbejdsmiljø og faglige uddannelser.

Stærke organisationer på arbejdsmarkedet bidrager positivt til udviklingen af demokratiske samfund. Med opbakning fra deres medlemmer kan de bidrage til den offentlige debat og påvirke lovgivning inden for politikområder som handel, social sikring, ligestilling, sundhed og uddannelse.

Ulandssekretariatet, Dansk Industri, og 3F arbejder hver især med at støtte søsterorganisationer i at indgå i social dialog og forhandlinger på to- og treparts-niveau.