OBS: Du er nu offline

Det organiserede arbejdsmarked

Vi arbejder for at styrke søsterorganisationer på arbejdsmarkedet, og sikre ordnede forhold på et velreguleret arbejdsmarked.
soejler_2400x1330_3

Mange udviklingslande lider under mangel på regulering af arbejdsmarkedet og ulige adgang til rettigheder, uddannelse, sundhed, social sikring, samt uhensigtsmæssige rammevilkår for virksomhederne. Det skaber ustabilitet, konflikter mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, og en stor uformel økonomi. Disse forhold bremser vækst og undergraver, at der bliver skabt tilstrækkelige og ordentlige jobs.

Et land er ansvarligt for at overholde international lovgivning og sikre dets borgere arbejde, sundhed, uddannelse og et liv uden fattigdom. Skal det ske, er arbejdsmarkedets parter, både i den private og offentlige sektor, ikke til at komme uden om. 

Stærke og repræsentative fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer spiller en vigtig rolle for at skabe demokratiske og stabile samfund. Derfor arbejder vi for at styrke vores søsterorganisationer i at oplyse og organisere medlemmer, yde kompetent rådgivning, uddanne deres valgte repræsentanter, samt praktisere politisk interesse- varetagelse.  

Når ligeværdige parter forhandler konstruktivt, fremfor at kaste sig ud i unødvendige konflikter, skabes der gode og holdbare løsninger. Derfor arbejder vi for at styrke organisationerne på begge sider af forhandlingsbordet. Så de har viden og organisatorisk evne til at møde modparten på lige fod. Til at forhandle og overholde fælles aftaler, samt have indflydelse på relevant lovgivning.

Organisering i den uformelle økonomi 

En særlig udfordring er, at op mod 80 procent af økonomien i mange udviklingslande er uformel. To milliarder mennesker arbejder i den uformelle økonomi uden aftaler om løn- og arbejdsvilkår og uden sociale sikkerhedsnet. 

Det udgør et presserende fattigdomsproblem – men repræsenterer også et potentiale for vækst og udvikling. Blandt andet gennem udvikling af de mange små- og mellemstore virksomheder, der findes i den uformelle økonomi.

Derfor arbejder vi for, at lokale fagbevægelser bliver bedre til at inkludere løst ansatte under kollektive overenskomster og sikre dem lige adgang til sociale ydelser. 

Vi støtter også arbejdsmarkedets parter i at arbejde politisk for at gøre det nemmere at etablere nye formelle virksomheder, samt for at forbedre adgangen til og kvaliteten af erhvervsuddannelser – og dermed nødvendig faglært arbejdskraft. 

  → Læs mere om konkrete projekter og resultater vedr. organiserede forhold støttet af Arbejdsmarkedskonsortiet