OBS: Du er nu offline

Det gør vi

Ordnede forhold på arbejdsmarkedet er en forudsætning for at nå Verdensmål 8 om bæredygtig vækst og ordentlige job.

Når samhandlen øges skaber det mulighed for vækst i udviklingslandene. Det kan i sidste ende være med til at skabe flere arbejdspladser – også i Danmark. Udfordringen er at fremme vækst, der er bæredygtig, som drives af konkurrencedygtige virksomheder, der skaber ordentlige jobs med rettigheder og en indkomst man kan leve af. 

Det handler om at skabe stabile arbejdsmarkeder, klare og gunstige rammevilkår for virksomheder såvel som for medarbejdere, ordentlige jobs, samt lige adgang til uddannelse, sociale sikkerhedsnet og sundhed.

Fire forhold kan bidrage effektivt til at gøre vækst bæredygtig og inklusiv:  

Vi arbejder målrettet på at fremme disse forhold i de lande, hvor vi hver især arbejder. Det sker gennem partnerskaber med lokale fagbevægelser, arbejdsgiverforeninger og erhvervsorganisationer. 

Konsortiet forsøger at være katalysator for dialog og samarbejde mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Det er vores erfaring, at man opnår de mest langtidsholdbare resultater på arbejdsmarkedet gennem forhandling mellem ligeværdige parter. 

Bedre organisering gør vores søsterorganisationer i stand til at repræsentere deres medlemmer, forhandle kollektivt, holde hinanden ansvarlige, og overholde internationale standarder. Det styrker dem også i at lægge pres på og forhandle med regeringer for at skabe de nødvendige rammer for bæredygtig økonomisk vækst med respekt for arbejdstagerrettigheder og fair konkurrence. 


Udvalgte resultater 2018-2021

Bedre arbejdsmiljø og sikkerhed for havnearbejdere i Colombia og syersker i Bangladesh, brede aftaler om understøttelse af virksomheder og arbejdere under Corona pandemien, og virksomheder med større kapacitet til at genanvende plastik i Kenya - det er nogle af de resultater, som Det Danske Arbejdsmarkedskonsortium har bidraget til i perioden 2018-21. 

Læs mere her: