OBS: Du er nu offline

DI, Energistyrelsen, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Wind Denmark har udarbejdet en analyse over eksport af grønne energiteknologier og services i 2019.

Analysen viser at der er sket en stigning på mere end 13% fra 2018 til 2019 og at det især er eksport af vindmøller der er steget.

Analysen finder du bl.a. her https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2020-05/Eksport_energiteknologi_og_service_2019.pdf